دوبرنامه در بروکسل با محمّد امینی

پنج شنبه, ۲۰ام آبان, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

انجمن فرهنگی – اجتماعی پرسپولیس دوبرنامه در بروکسل با محمّد امینی در یک روز برگزار می کند

شنبه ۲۶ نوامبر

نشانی محل برگزاری:

Place Cardinal Mercier 6
۱۰۹۰ Jette

ورود برای همگان آزاد و رایگان است

برنامه نخست از ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز

گفت و گو پیرامون سرگذشت زبان فارسی

amini

دراین بخش از برنامه، آقای محمّدامینی نخست به رمز و راز ماندگاری زبان پارسی خواهند پرداخت و داوری های پژوهشی خویش را درباره چگونگی چیرگی زبان فارسی در جایگاه زبان اداری، ادبی و ملّی ایران در درازای هزارسال فرمانروایی های اعراب مسلمان و سپس قبایل ترکمان، اغوز، مغول، تاتار و قزلباش، با شما درمیان خواهند نهاد و سپس به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد.

amini

برنامه دوم از ساعت ۶ تا ۸ پس از نیمروز

زندگی و زمانه احمد کسروی

دراین بخش از برنامه، آقای محمّدامینی در باره احمد کسروی که به داوری ایشان، چهار شخصیّت تاریخ پژوه، زبان شناس، حقوق دان و سرانجام رفرماتور دینی و اجتماعی در یک کالبد بود، سخن خواهند راند و زندگی و کوشش های مردی را که نخستین روشنفکر جان باخته به گناه پرخاش به شریعت و خرافات درایران مدرن است، بررسی خواهند کرد.

کتاب تازه ایشان به نام زندگی و زمانه احمد کسروی نیز رونمایی و برای دوست داران امضاء خواهد شد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.