تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال ٢٠١٧ میلادى

دوشنبه, ۱۳ام دی, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

سال ٢٠١٧ فرا رسید. سالى که مبداءش تولد عیسى مسیح است. ٢٠١٧ سال از به دنیا آمدن مردى مى گذرد که به خاطر متفاوت اندیشیدن و داشتن فکر نو به صلیب کشیده شد. مى گویند او مبشر محبت و انسانیت بود. در جهانى که سراسر قدرت نمایى و قدرت پرستى بود، مسیح و یاران اش، محبت و شفقت را تبلیغ مى کردند.

اما این اندیشه ى نو، وقتى تبدیل به نهاد شد، محبت را فقط شامل کلیسا و خودى ها کرد. نو اندیشان این بار به صلیب کشیده نشدند اما زنده زنده در آتش سوزانده شدند! چرا؟! چون مسیح گفته بود خون کسى را نریزید! از سخنان مبشر محبت، پوسته اى ماند سخت و خشک که کلیسا آن را به هر نحو که مى خواست «تفسیر» مى کرد. مسیح مى گفت از راهى که دیگران مى روند نروید، که نوعى کشف و تازه گرایى در آن بود، ولى کلیساییون، از این سخن مسیح این نتیجه را گرفته بودند که از کوچه هایى که مردم و «دیگران» مى روند عبور نکنند و از کوچه هاى خلوت بگذرند!

جنایاتى که به نام مسیح و دین او رخ داد، سبب ساز حاکمیت عقل انسانى و حاکمیت مردم در دوره هاى بعد شد. انسان ها به این نتیجه رسیدند که حکومتى که با دین ترکیب شود، فاجعه مى آفریند. حتى دین مسیح که باید دین محبت مى بود، در ترکیب با حکومت و قدرت، تبدیل به دین جنایت و قساوت شد. دینِ سرکوبِ اندیشه هاى نو شد. دینِ باقى ماندن در نقطه ى ثابت و تحجر شد. دینِ ضد دانش و علم و فلسفه شد. براى پیشرفت بشر، تمام این ها باید از حکومت و دولت جدا مى شد که شد.

دینِ مسیح در غرب نه از بین رفت و نه کسى خواهان از بین رفتن اش شد. کلیساها پا برجاست. کشیش ها، کاردینال ها، اسقف ها، پاپ همه بر سر جاى خود هستند. مذاهب مختلف هر کدام هواداران خود را دارند. مردم آزادانه به کلیسا مى روند و دعاهاى آسمانى مى خوانند. اما دین، در حکومت دیگر دخالت نمى کند. احترام دین بر جاست. احترام قانون و حکومت و مردم دگر اندیش هم بر جاست.

٢٠١٧ سال از تاریخ تولد مسیح گذشت. صد سال آخر این ٢٠١٧ سال، صد سال شگفتى ها بود. انسان به فضا دست یافت. انسان به رایانه دست یافت. انسان به شبکه هاى اجتماعى دست یافت که دنیا را تبدیل به شهرى کوچک با مردمان به هم مرتبط کرد. در پزشکى، ادبیات، هنر، فلسفه، و هر چیز دیگرى که در جهان فعلى مى شناسیم، در صد سال گذشته پدیده هایى به وجود آمد که زندگى بشر را بهتر کرد. گواراتر کرد. بر عمر او افزود. بر عمق اندیشه و دانش او افزود.

طبیعتا در کنار این رشد شگفت انگیز و سریع، نابسامانى هایى نیز پدید آمد. اگر هواپیما اختراع شد، آلودگى هوا نیز با آن همراه بود. اگر پلاستیک مورد استفاده قرار گرفت، آلودگى محیط زیست هم با آن به وجود آمد. هزاران هزار اختراع و اکتشاف مفید، عوارض جنبى هم داشت و نمى توانست نداشته باشد. عده اى کوته فکر به جاى حل معضل عوارض نامطلوب، به جان اختراعات و اکتشافات جدید افتادند و آن ها را از بیخ و بن نفى کردند. یکى گفت بهتر است به جاى اتومبیل، خر سوار شویم و دیگرى گفت به جاى کفش چرمى، گیوه به پا کنیم. عده اى هم براى چنین «صاحب نظرانى» هورا کشیدند و آن ها را به عرش اعلا رساندند.

همین ها باعث حرکتى رو به عقب در سال ١٣۵٧ شد و ما سکان مملکت را به دست کسانى سپردیم که مثل کلیسا و دادگاه هاى قرون وسطا عمل مى کردند. انسان هاى دگر اندیش را به خاطر افکارشان، به خاطر اعمال شان مى کشتند و شکنجه مى کردند. با علوم جدید سر ناسازگارى داشتند و آن قدر در مقابل آن ایستادگى مى کردند که علم جدید با فشار روزافزون خود، سد جهل این ها را در هم بشکند و آن ها را وادار به پذیرش کند.

اما این براى ما کافى نیست. قرار نیست براى بهره مند شدن از هر پدیده ى جدیدى ما سال ها وقت صرف کنیم تا سد جهل روحانیون مسلمان در هم بشکند. ما باید این سد را یک بار و به طور کامل از میان برداریم تا رشد جامعه و ملت، رشد ادبیات و هنر، رشد علوم و صنعت، سرعت بگیرد و ما به خانواده ى جوامع پیشرفته بپیوندیم.

سال ٢٠١٧، سالى جدید براى همه ى ما باید باشد؛ یک نقطه ى مبداء؛ مبداء براى تغییر؛ تغییر خود و تغییر جامعه و برداشتن موانع پیشرفت.

جهان، امشب شاد است. شادى در غم. شادى در ترس. تروریست هاى مسلمان جهان را به آشوب کشیده اند. مردم جهان را وحشت زده کرده اند. انسان هاى مقاوم نمى گذارند ترس بر آن ها غلبه کند و آن ها براى جشن سال نو به خیابان ها نیایند. با این حال، جمعیتى که نگران زندگى و سلامت خود است احتیاط را رعایت مى کند و عده ى کمترى، شادى خود را در محل هاى عمومى نشان مى دهند..

سال ٢٠١٧، باید سال مبارزه ى ما با عقب ماندگان سیاسى و دینى و گشودن راه به جلو باشد. ما هم باید مانند اجدادمان که از قرون وسطا خود را به قرون سلطه ى علم و دانش و خرد رساندند تلاش کنیم تا از دوران وحشتناک اسلامى فعلى، به دوران حاکمیت خرد و دانش و حکومت عقل انسانى بر جهان برسیم.

سال ٢٠١٧ چنین سالى باید براى همگى ما باشد. سال ٢٠١٧ در این صورت براى همه ى ما مبارک خواهد بود.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.