آقاى روحانى و یابوى انتخابات!

جمعه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

وقتى کسى به ناگهان و در اثر هیجان، دور بردارد و کارهایى بکند و حرف هایى بزند که به قد و قواره ى او نمى خورد مى گویند طرف را یابو برداشته!

یکى از کسانى که او را یابو بد جورى برداشته همین آقاى خامنه اى خودمان است! ایشان در زمینه ى قدرت و قدرت نمایى در میادینِ جهانى به شدت در حال تاخت و تاز است و یابوى او را سر باز ایستادن نیست.

اما عقلا، معمولا کارى نمى کنند و سوار یابویى نمى شوند که آن ها را بر دارد و بى اختیار به این سو و آن سو ببرد! عقلا اول از همه روى چهار پا زین مى گذارند بعد تسمه هاى آن را محکم مى بندند و چِک و دَبِل چک مى کنند بعد با احتیاط سوار حیوان مى شوند و تلاش مى کنند تا آن را به طور کامل تحت کنترل داشته باشند. اگر هم ببینند یابو چموش است و جفتک انداز، عطاى یابو سوارى را به لقایش مى بخشند و از آن پایین مى آیند.

دوران انتخابات که مى شود، معمولا یابو، کاندیدا ها را بر مى دارد. این یابو برداشتن دو حالت دارد:
یا یابو واقعا طرف را بر مى دارد و نمایشى در کار نیست
یا یابوسوار، میخى سیخى چیزى به یابو مى زند تا بازار فروش بلیت گرم و تعداد تماشاگر زیاد شود و عده اى از قبل یابوسوارى نمایشى او به نان و نوایى برسند. نمایش هم که تمام شد، سیخ و میخ را مى گذارد کنار و یابوى مربوطه هم رام و آرام مى رود دنبال علف خوردن خودش.

اکنون که دوباره ایام انتخابات است و یابوسوارى کاندیداها، با اجازه ى صاحب میدان، یعنى حضرت خامنه اى، نامزدها و یابوها وارد میدان مى شوند و در تلویزیون و میادین عمومى به هنرنمایى مى پردازند. خودِ حضرت و یا عوامل اش هم سیخ و سیخکى به یابوى نامزدها مى زنند تا یابو سوارى هیجان انگیز تر شود و مشترى بیشترى جذب شود.

حال یک عده براى این نامزد هورا مى کشند، یک عده براى آن نامزد. یک عده این نامزد را هو مى کنند، یک عده آن نامزد را. هیجان که زیاد شد و مردم به موج مکزیکى بر خاستند، کم کم یابو سوار، تصور مى کند که در حال ایجاد یک شاهکار است و مردم هم واقعا او را از صمیم قلب تحسین مى کنند و به سیخ و میخ حضرت آقا و دم و دستگاهش توجه ندارند. هیجان که زیاد شد، نامزد یابو سوار، کم کم دور بر مى دارد به حرکات نمایشى بیشترى مى پردازد و مثلا افسار یابو را رها مى کند و براى لحظاتى روى یابو مى ایستد و کارهایى که ثابت کند یابو در اختیار اوست و نه حضرت آقا! بعد یابو او را بر مى دارد و اگر خیلى احساس چموشیّت کند محکم به زمین مى کوبدش و این مى شود نتیجه برداشتن یابو نامزد انتخابات را!

حال حکایت آقاى روحانى ست. ایشان توجه داشته باشد که اگر عده اى به او راى خواهند داد نه از حب ایشان که از بغض معاویه ى زمان است؛ اگر عده اى به او راى خواهند داد به خاطر تحقیر یابو سوار حریف است.

آقاى روحانى تصور نکند که با این هورا ها و راى ها، همدستى او با صاحب میدان نادیده گرفته خواهد شد. تصور نکند که چشم ها بر روى دوز و کلک هاى او بسته خواهد شد. تصور نکند وعده هایى را که قبلا داد و محقق نکرد مردم فراموش کرده اند و دوباره به تکرار آن وعده ها دل خوش خواهند بود. خلاصه کلام این که ایشان مراقب باشند تا بیش از آن چه مى توانند و در حد قدرت شان است تاخت و تاز نکنند که عاقبت شان زمین خوردن و شکستن استخوان هاست.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.