کاشانی مصدق، طبق آخرین اسناد‎

سه شنبه, ۳۰ام خرداد, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

از: ایران وایر


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۲ نظر

  1. آقا یا خانم نا شناس، اینکه شما بدین گونه سعی در یک کاسه کردن ملی ترین شخصیت تمام تاریخ ایران و متحجرترین قشر قدرت تاریخی ۲۵۰۰ ساله ایران را دارید نشان از این دارید که شما انتخابی جز شاه و شیخ برای ایران قایل نیستید. کاشانی در اختلاف بین مصدق و شاه در ۲۹ تیر سال ۳۱ بر این باور بود که محدویت های دستوری رضاشاه را با پشتیبانی از مصدق از بین برده یا کم کند وگرنه دلش نه برای ملت ایران می سوخت نه برای ثروت ملی که قرار نبیود در جیب او برود. اینکه در سال ۳۲ علیه مصدق با شاه تبانی کرد به علت برباد رفتن باور قدرت گرفتن روحانیت را از دست داده بود. مصدق به او به چشم یک روحانی از نوع بهبهانی نگاه می کرد و به این ترتیب از او رودست خورد. شاید صدها سال دیگر بگذرد و ایران دیگر چهره ای به پاکدستی و وطن پرستی مصدق به خود نبیند ولی هر چه اتقاق بیفتد، چهره این مرد بزرگ چون خورشیدی بر آسمان کم ستاره ی ایران خواهد درخشید. بد نیست هم از کابوس شیخ و هم از رویای شاه خودتان را خلاص کنید تا آنچه نادیده است آن بینید.

  2. مصدق به پشتیبانی تهدید دربار توسط کاشانی در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ روی کار آمد و در ۲۸ مرداد ۳۲ هم با مخالفت وی مواجه شد. داستان مصدق و کاشانی دو فصل داشت و نباید از فصل اول آن غافل شد. در هر صورت یاران کاشانی در سال ۵۷ با یاران مصدق یکی شدند و ایران را به جهنم فرستادند. زندگی در اروپا و امریکا نوش جانتان!