برگزاري ميز گرد زنده تلويزيوني در خصوص درياچه اروميه در شبكه استاني سهند آذربايجان شرقي با حضور اعضاء هيأت علمي مركز

چهارشنبه, ۹ام فروردین, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

ميزگرد موضوع درياچه اروميه هر هفته به طور زنده با همكاري دانشگاه تبريز و با دعوت مهمانان مختلف از دستگاه‌های مرتبط استاني برگزار گرديده و در آن به تجزيه و تحليل و ارائه علل ايجاد مشكل و راهكارهاي پيشنهادي جهت نجات درياچه پرداخته مي شود. مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربایجان شرقی در اين ميزگرد با رويكرد ضرورت انجام پژوهش و مطالعه جهت برقراري تعادل در اكوسيستم حوزه آبريز درياچه اروميه شركت نمود. در اين ميزگرد نمايندگان مركز به ضرورت داشتن ديدگاهي جامع وكلي به موضوع كم شدن آب در حوزه آبريز و همچنين خود تالاب درياچه و طراحي برنامه هاي مختلف براي نجات اكوسيستم حوزه كه شامل منابع آب سطحي و زيرزميني، خاك، پوشش گياهان مرتعي، محصولات كشاورزي و باغي، جامعه حيوانات و حتي جامعه انساني روستايي و شهري مي باشد، تاكيد داشته و اظهار نمودند براي هر كدام از اين منابع تأثیرپذیر و تأثيرگذار در اكوسيستم درياچه مي بايست برنامه راهبردي تهيه گردد و با انجام مطالعه و تحقيق كه زير بناي اصلي توسعه پايدار مي باشد در اين موضوع گام هاي مثبتي برداشته شود. در اين نشست علمي تاكيد شد برنامه هاي كوتاه مدت معمولاً جواب نداده و ضمن هدر دادن سرمايه ها ممكن است موجب خسارت درجاهاي ديگري شوند. آقاي دكتر توسلي عضو هيأت علمي و محقق بخش تحقيقات خاك و آب اظهار نمودند با توجه به اينكه تعادل آبي در حوزه آبريز منطقه بهم خورده و سطح آب هاي زيرزميني نيز افت پيدا كرده است، لذا هرگونه اضافه شدن آب به درياچه به علت شيب منفي كه به خاطر ايجاد تعادل در سطح آب درياچه و سطح آب زيرزميني منطقه به وجود مي آيد، موجب حركت آب شور از سمت درياچه به طرف اراضي حاشيه درياچه و سفره هاي زيرزميني آب در منطقه شده و با برداشت آب شور از چاه‌ها و استفاده از آن‌ها در كشاورزي با چالش جديدي تحت عنوان شور شدن بيشتر خاك هاي منطقه رو به رو خواهيم شد. لذا پيشنهاد گرديد در صورتي كه بخواهيم سطح تراز آب درياچه به حالت اوليه برگردد مي بايست با كم كردن برداشت آب از سفره هاي زيرزميني و از طرف ديگر تغذيه طبيعي و يا مصنوعي، سطح ايستابي آب در منطقه نيز به حالت اوليه آن برگردد. در اين ميزگرد آقاي دكتر شهنوازي عضو هيأت علمي و مسئول گروه برنامه ريزي اقتصادي مركز به ضرورت توجه به مسائل اقتصادي و اجتماعي و جنبه هاي مختلف آن و زيان اقتصادي ناشي از خشك شدن درياچه اروميه در منطقه پرداختند و تاكيد نمودند مباحث اقتصادي اهميت بالايي در مديريت منطقه و وضعيت زندگي جوامع انساني در حوزه داشته و رقابت براي آب بين بخش كشاورزي، صنعت و مصرف شهري از بعد اقتصادي نيز بايستي مورد بررسي قرارگرفته و اثر آن بر حوزه آبريز درياچه تجزيه و تحليل شود. آقاي مهندس زرين بال عضو هيأت علمي و محقق گروه باغباني مركز نيز در خصوص طرح مكان يابي باغات استان كه با همكاري سازمان جهاد كشاورزي انجام گرفته توضيحاتي ارائه نمودند و نشان دادند تمركز كمربند باغات استان با توجه به كليماي منطقه بيشتر در سمت اراضي شرق درياچه اروميه و غرب استان آذربایجان شرقی بوده و با توجه به وضعيت به وجود آمده در منطقه لازم است برنامه مدون و جامعي بر پايه کار علمی و پژوهشي جهت جلوگيري از خسارت و از بين رفتن باغات منطقه تدوين شود. همچنين جناب آقاي دكتر روستا رئيس مركز ملي تحقيقات شوري نيز به صورت مهمان تلفني در اين ميزگرد شركت نموده و به بيان دیدگاه‌هایشان در اين خصوص پرداختند. ايشان به تأثير بروز خشكسالي در چند ساله اخير و افزايش ميانگين درجه حرارت در منطقه از يك طرف و افزايش توليدات كشاورزي بدون افزايش سطح زير كشت كه در نتيجه مصرف نهاده هاي مختلف از جمله آب بيشتر مي باشد، تأكيد نمودند كه در نتيجه موجب كاهش آب ورودي به درياچه و افت سطح آب هاي زيرزميني منطقه گرديده است و ايشان بر لزوم مديريت مصرف بهينه آب، بهره برداري مناسب از اراضي شور و استفاده از آب هاي نامتعارف در كشاورزي منطقه تأكيد داشتند.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.