ف. م. سخن: قانون اساسى آلمان، الگویى براى قانون اساسى فرداى ایران (بخش اول)

شنبه, ۱۵ام مهر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

یکى از قوانین اساسى یى که من آن را براى کشور خودمان بسیار مى پسندم -البته با تغییراتى در آن که به کشور ما مربوط مى شود-، قانون اساسىِ جمهورى فدرال آلمان است.

قانونى بسیار مترقى و کامل، براى اداره ى کشورى با جمعیت ٨٣ میلیون نفر و ١۶ ایالت قانون گذار، که در عین داشتن استقلال، همگى تحت لواى کشور آلمان زندگى مى کنند.

ما ایرانیان، به جاى این که تلاش کنیم چرخِ قانون اساسى را از نو اختراع کنیم، با مددگیرى از چنین قوانین پیشرفته اى مى توانیم ایران فردا اداره کنیم.

ما نباید از این که از قوانین کشورهاى دیگر الهام مى گیریم یا عین آن ها را مورد استفاده قرار مى دهیم ابا داشته باشیم. ابا داشتن، براى کسانى ست که قانونى عقب مانده و نابود کننده ى انسان تدوین مى کنند نه کسانى که خواهان پیشرفت کشورشان هستند.

من زبان آلمانى را خوب نمى دانم و زبان آلمانى مورد استفاده در علم حقوق را نیز مطلقا بلد نیستم. لذا آن چه ترجمه مى کنم، ممکن است ایرادهایى داشته باشد، ولى امیدوارم بتوانم این ترجمه را بدون اشتباه عمده در اختیار خوانندگان قرار دهم تا چراغى پیش روى مردم ستم دیده ى ما باشد. اگر هم اشتباه عمده اى داشته باشم و خود از آن غافل بمانم، ضمن عذر خواهى، تقاضا مى کنم، آشنایان به زبان آلمانى و بخصوص کسانى که با علم حقوق در این کشور آشنا هستند اشتباه مرا به من گوشزد کنند، یا اصلا خودشان اقدام به ترجمه ى این قانون کنند و آن را در اختیار من قرار دهند تا آن را براى انتشار در «خبرنامه ى گویا» به مسوولان آن ارائه دهم. طبیعتا چنین ترجمه اى با ذکر نام مترجم آن منتشر خواهد شد.

به امید روزى که چنین قانونى، در کشور ما تصویب و اجرا شود.

ف. م. سخن

*****

قانون اساسى جمهورى فدرال آلمان

مقدمه

ملت آلمان، با آگاهى از مسوولیت اش در مقابل خدا و مردم، با این خواست که به عنوان عضوى با حقوق برابر در اروپایى واحد، به صلح جهانى خدمت خواهد کرد، به این قانون اساسى، با استظهار به قواى قانون گذار، قدرتْ تفویضْ مى کند. آلمانى ها در ایالات بادن-وورتنبرگ، بایرن، برلین، براندنبورگ، برمن، هامبورگ، هِسِن، مکلن بورگ-فورپُمِرن، نیدرزاکسن، نوردراین-وستفالن، راین لند-پْفالس، زاآر لند، زاکسن، زاکسن-اَنهَلْت، شْلیسویگ-هولشْتاین، و تورینگن، با آزادى خودمختارانه، وحدت و آزادى آلمان را به سر انجام رساندند. به همین لحاظ این قانون اساسى، براى تمام ملت آلمان معتبر است.

*****

فصل اول. حقوق اساسى

اصل ١

١- شان و منزلت انسان غیر قابل تعرض است. توجه به آن و حفظ آن وظیفه ى کل قواى دولتى ست.

٢- به همین لحاظ ملت آلمان خود را به حقوق بشرِ غیر قابل تغییر و غیر قابل تفکیک متعهد مى داند و آن را اساس هر اجتماع انسانى، صلح و عدالت در جهان مى شمارد.

٣- حقوق اساسى ذکر شده در ذیل، قواى مقنن، اجرایى و قضایى را به عنوان حقوق مستقیم و بى واسطه و معتبر ملزم مى نماید.

ادامه دارد…
از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.