ابوالفضل قدیانی: من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده ام که امروز خامنه ای اين گونه با خودکامگی سلطنت کند

جمعه, ۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

ابوالفضل قدیانی در جلسه دادگاه: خامنه ای بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرد / رهبری طاغوت زمان است

ابوالفضل قديانی عضو دربند شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که به دنبال انتشار نامه ۹ دی ماه خطاب به رهبری به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری به دادگاه احضار شده بود با توسل به شيوه های فريب کارانه توسط ماموران قضايی و به دستور قاضی مقيسه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب منتقل شده بود، جلسه دادگاه را تريبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبديل کرده و تاکيد کرد: به جای ۳ پرونده که تا کنون برای من تشکيل داده ايد ۳۰ پرونده، ۳۰۰ پرونده، ۳۰۰۰ پرونده تشکيل دهيد و اصلا مرا به ۳ هزار ميليارد سال زندان محکوم کنيد! اما دادگاه شما غير قانونی است و تحمل زندان شما نيز تغييری در عقايد من ايجاد نخواهد کرد.

کلمه: اين ،قدیانی که پيشتر اعلام کرده بود به دليل غير قانونی دانستن دادگاه انقلاب و به رسميت نشناختن آن از حضور در جلسه دادگاه خودداری می کند. اما ماموران زندان اوين روز ۲۹ فروردين ماه به بهانه انتقال اين زندانی سياسی به بيمارستان جهت مداوای بيماری قلبی، قديانی را از بند ۳۵۰ خارج کردند و به دادگاه بردند.

با اين حال آقای قديانی ضمن اعتراض شديد به اين شيوه فريبکارانه که به دستور مقامات قضايی به کار گرفته شده بود، بی‌اعتنا به حيرت و عصبانيت شديد قاضی مقيسه، جلسه دادگاه را به جلسه محاکمه متقابل دستگاه قضايی و مسئولان حاکميت فعلی، و تريبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبديل کرد.

بر اساس اين گزارش، در ابتدای جلسه دادگاه که بدون حضور وکيل برگزار می شد، ابوالفضل قديانی خطاب به مقيسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفته است: «اين دادگاه غير قانونی است، شما هم غير قانونی و قانون شکن هستی و با برگزاری اين دادگاه مرتکب فعل مجرمانه شده ای و مطمئن باش روزی به همين جهت محاکمه خواهی شد.»

قديانی در پاسخ به اين گفته ی قاضی مقيسه که «به هر حال شما متهم هستيد و من موظفم اتهام عليه تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری را به شما تفهيم کنم» نيز تصريح کرده است: «بزرگترين مبلغ عليه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای است. هم ايشان که در شهر قم مردم ايران را ميکروب دانست. اوست که با عملکرد خود بزرگترين ضربه را به نظام وارد کرده است. اوست که کشور را ويران کرده و در دوران رهبری و مديريتش دزدی ۳ هزار ميلياردی رخ داده اما به جای پذيرش اشتباهش در حمايت از دولت مستقر، از معترضين دزدی ۳ هزار ميلياری می خواهد که قضيه را کش ندهند!»

وی ادامه داده: «آقای خامنه ای طاغوت زمان است و من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده ام که امروز او اين گونه با خودکامگی سلطنت کند.»

اين زندانی سياسی در پاسخ به قاضی مقيسه که همين سخنان را مصداق توهين به رهبری دانسته بود نيز گفته است: «متاسفانه شما به عنوان رييس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنيتی هستی و دستگاه قضايی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاريجانی که قاضی القضات اين مملکت است می گويد افتخار می کنم که امر بر و فرمانبردار رهبری هستم. شما اگر خود را مسلمان می دانيد حتما خبر داريد که دادگاه اميرالمومنين و آن يهودی چطور برگزار شد، وقتی قاضی علی (ع) را با کنيه خطاب کرد، علی (ع) اعتراض کرد که عدالت و مساوات را ميان او يک يهودی رعايت کند و اما آيا امروز دستگاه قضايی که قاضی القضاتش خود را فرمان‌بر رهبری می داند، می تواند آقای خامنه ای را به دادگاه بياورد و به شکايت من از او رسيدگی کند؟»

ابوالفضل قديانی در پايان دادگاه هم خاطرنشان کرده است: «من به شما می گويم که به جای ۳ پرونده که تا کنون برای من تشکيل داده ايد ۳۰ پرونده، ۳۰۰ پرونده، ۳۰۰۰ پرونده تشکيل دهيد و اصلا مرا به ۳ هزار ميليارد سال زندان محکوم کنيد! اما دادگاه شما غير قانونی است و تحمل زندان شما نيز تغييری در عقايد من ايجاد نخواهد کرد. من اگر چه شما را غير قانونی می دانم اما صورت جلسه دادگاه را امضا می کنم تا بدانيد اين اظهارات در به اصطلاح دادگاه شما که با توسل به فريب و توطئه تشکيل داده ايد بيان شده است.»

گفتنی است ابوالفضل قديانی زندانی سياسی ۶۷ ساله هم اينک به اتهام توهين به رهبری در حال گذراندن محکوميت ۳ ساله خود در بند ۳۵۰ اوين است.

آقای قديانی که در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شده بود، چندی قبل به ۳ سال زندان ديگر محکوم شد. دادگاه ۲۹ فروردين ماه سومين دادگاهی است که در طول ۳ سال گذشته قديانی را به اتهام تبليغ عليه نظام به محاکمه می کشاند.

ابوالفضل قديانی از مبارزان سياسی قبل از انقلاب بوده که در دوران ستمشاهی نيز ۴ سال زندان و شکنجه را تحمل کرده است.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.