کارگران سندیکایی و فعالان اتحادیه ای را آزاد کنید!

سه شنبه, ۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

با توجه به وخامت حال رضا شهابی عضوهیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه واعزام وی از زندان به بیمارستان در روزکارگر، کارگران فلزکار مکانیک اعتراض خود را نسبت به عدم رسیدگی مناسب به حال کارگران سندیکایی و فعالان اتحادیه ای دربند اعلام کرده خواهان رسیدگی واعلام وضعیت جسمی وروحی تک تک فعالان اتحادیه ای توسط نمایندگان سندیکاهای کارگری است. زندانی کردن علی نجاتی کارگر60 ساله وعضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه درحالی است که وی از ناراحتی های بسیارجسمی رنج می برد.بردن فعالین سندیکایی واتحادیه ای به بندهای عادی ویا متادون نقض حقوق شهروندی وانسانی این عزیزان است.ماضمن اعتراض به زندانی شدن کلیه کسانی که کارصنفی وسندیکایی انجام می دهند،خواهان رسیدگی هرچه فوری نسبت به اوضاع جسمی این فعالان بوده وخواستار آزادی هرچه سریعتر این فعالان هستیم.

کارگران فلزکارمکانیک

15/2/1391


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.