دبير انجمن صنايع لبنی: زيان ۹۰ ميليارد تومانی صنايع لبنی در هر ماه

چهارشنبه, ۱۰ام خرداد, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

به تبع محقق نشدن وعده دولت برای تامين نهاده های دامی و کاهش نرخ شير خام، صنايع لبنی در طول ماه نزديک به ۹۰ ميليارد تومان زيان ميدهد
حداقل قيمت خريد شير خام از دامداران ۸۰۰ تومان و حداکثر قيمت آن ۸۸۰ تومان است

ايلنا: دبير انجمن صنايع لبنی اعلام کرد: اخيرا دامداران با معاونت بازرگانی داخلی صورتجلسه ای داشتند مبنی بر آنکه با دريافت علوفه و نهاده های دامی، شير را با همان نرخ مورد نظر دولت يعنی ۶۳۰ تومان عرضه کنند.

رضا باکری در اين خصوص به ايلنا گفت: اين در حالی است که بنا به اظهارات دامداران، هنوز علوفه مورد نياز در اختيار دامداران قرار نگرفته است. ضمن آنکه برخی از دامداران اعلام می کنند حتی در صورت تامين علوفه مورد نياز توسط دولت، قيمت تمام شده شير برايشان حدود ۷۷۰ تومان تمام خواهد شد.
وی اعلام کرد: درحال حاضر حداقل قيمت خريد شير خام از دامداران ۸۰۰ تومان و حداکثر ۸۸۰ تومان است.

باکری با تاکيد براينکه هم اکنون وضعيت کارخانجات صنايع لبنی به واسطه عدم کاهش قيمت شيرخام طبق وعده داده شده از سوی دولت، بسيار نامناسب است، تصريح کرد: به تبع محقق نشدن وعده دولت برای تامين نهاده های دامی و کاهش نرخ شير خام، صنايع لبنی در طول ماه نزديک به ۹۰ ميليارد تومان زيان ميدهد.

دبير انجمن صنايع لبنی خاطرنشان کرد: اين روزها پای صنعت بيش از پيش سست شده است. در اين شرايط برخوردهای تعزيراتی با توليدکنندگان بر چالش های پيش رو افزوده است.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.