نرخ بيكارى ۲۵ درصدى در استان كردستان

دوشنبه, ۲۹ام خرداد, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

يك فعال كارگرى در استان كردستان نرخ بيكارى در اين استان را بيش از ۲۵ درصد اعلام كرد

وی با بيان اينكه هنوز منابع رسمى استان آمار دقيقى از نرخ بيكارى اعلام نكرده‌اند، گفت: بنظر مى‌رسد با وجود تحريم‌ها و عدم ايجاد اشتغال در اين استان نرخ بيكارى افزايش يابد. او با اشاره به اينكه فقدان فرصتهاى شغلى در استان باعث شده است عده كثيرى از جويندگان كار به قاچاق كالا رو بياورند افزود: ادامه قاچاق كالا با اين روند بيشترين تاثير و تخريب را در بخش توليد كشور داشته است. او با تاكيد بر اينكه تقاضاى داخلى براى كالاى قاچاق نيز بايد از بين برود، ادامه داد: عامل مهم ديگر كه در ايجاد انگيزه و جذايبت براى قاچاق كالا شده است، عدم توان رقابت توليدات داخلى با نمونه‌هاى مشابه خارجى و به تبع سود سرشارى است كه به واسطه قاچاق بدست مى‌آيد. او افزود: براى جلوگيرى از قاچاق و واردات بى‌رويه كالا در مناطق مرزى كه تهديد كننده جان جوانان جوياى كار است حمايت دولت در بخش ايجاد اشتغال مستمر و موثر خواهد بود. اين فعال كارگرى با تاكيد بر اينكه حمايتهاى دولت از بخش توليد و نيروى كار باعث مى‌شود توليد كنندگان و كارگران در جهت ارتقاء و افزايش توليد گامهاى موثر ترى بردارند افزود: سازمان‌هاى مرتبط بايد سياست‌هايى را در پيش گيرند كه علاوه بر رفع پيامدهاى تحريم، امكان ارايه تسهيلات بانكى با كمترين بهره بانكى براى متقاضيان ايجاد شغل را فراهم كرده تا با كاهش هزينه‌هاى توليد فرصتهاى شغلى مناسبى بوجود آورند. او گفت: اگر توليد كنندگان كالاهاى ايرانى از جانب دولت حمايت شوند، هيچ وقت دچار بحران نشده و با ارائه خدمات به كارگران خود، كارگران نيز از جان دل مايه مى‌گذارند.وی ادامه داد: انتظار جامعه كارگرى از دولت اين است كه براى كارگرانى كه به جهت بيكارى راهى جز روآوردن به شغلهاى كاذب ندارند
از: ايلنا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.