بانک مرکزی می گوید بيش از 146 هزار ميليارد تومان وام داده است، این پول ها کجا رفته است؟

یکشنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

mo-banki

گفت و گو با دکتر صمصامی پیرامون بانک ها، اقتصاد و دولت یازدهم: بانک مرکزی می گوید بيش از 146 هزار ميليارد تومان وام داده است، این پول ها کجا رفته است؟

صمصامی مي گويد: اگر در اقتصاد اسلامي نهادي به نام بانک درست مي کنيد، اين بانک چيزي جز فعاليت قرضي نمي تواند و نبايد انجام دهد. شما اگر مي خواهيد که مشارکت مدني کنيد، بايد براي آن نهاد ديگري درست کنيد. اگر مي خواهيد فروش اقساطي کنيد، ساز و کار و نهاد خاص خودش را مي خواهد…. عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي عقيده دارد که مشکل اول بانک هاي ما بنگاه داري نيست: “مشکل اول بانک هاي ما اين است که تسهيلاتي که مي دهند به بخش واقعي توليد نمي رود”

اقتصاد ایران آنلاین: دکتر حسين صمصامي، اقتصادداني است که روزگاري هنگام تصدي سمت سرپرستي وزارت اقتصاد (پس از داود دانش جعفري در بهار سال 87)، انديشه بزرگي همچون «تهيه بانک جامع اطلاعاتي و آماري براي نظام بانکي» را دنبال مي کرد، انديشه اي که هرزمان با مخالفت ها و سنگ اندازي هاي گوناگون مواجه شده و تاکنون به سرمنزل مقصود نرسيده است، اما امروز گفت وگو با وي از آن جهت اهميت دارد که بحث «ايجاد اصلاحات وتغييراتي جديد در قانون بانکداري بدون ربا» و درنتيجه ايجاد تحولاتي اساسي درقانون حاکم بر نظام بانکي ايران در مجلس و دولت به صورتي جدي مطرح است و او که اکنون در جايگاه رييس مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي نشسته، منتقد بسياري از روش هاي اجرايي کنوني نظام بانکي است و اعتقاد دارد که در نظام بانکي کشور همان ساختار ربوي گذشته را حفظ کرديم.

صمصامی مي گويد: اگر در اقتصاد اسلامي نهادي به نام بانک درست مي کنيد، اين بانک چيزي جز فعاليت قرضي نمي تواند و نبايد انجام دهد. شما اگر مي خواهيد که مشارکت مدني کنيد، بايد براي آن نهاد ديگري درست کنيد. اگر مي خواهيد فروش اقساطي کنيد، ساز و کار و نهاد خاص خودش را مي خواهد…. عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي عقيده دارد که مشکل اول بانک هاي ما بنگاه
مشکل اول بانک هاي ما «بنگاه داری» نیست، مشکل اين است که تسهيلاتي که مي دهند به «بخش واقعي توليد» نمي رود.
داري نيست: “مشکل اول بانک هاي ما اين است که تسهيلاتي که مي دهند به بخش واقعي توليد نمي رود” او براي اين نگاه شاذ به بانک ها يک شاهد مثال مي آورد و آن چيزي نيست جز آمار تسهيلات 146 هزار ميليارد توماني بانک ها طي شش ماه ابتداي امسال که بانک مرکزي ارايه کرده است و مقايسه آن با رقم 104 هزار ميلياردتوماني شش ماهه اول سال 92، رشد 45 درصد در ارائه تسهيلات را نشان مي دهد.

دکتر صمصامي با اشاره به اين که بخش اعظم آن رقم (تسهيلات) مربوط به تمديد معوقات است و در اختيار يک گروه خاصي است که هر سال استمهال مي شود و در اين آمار خودش را نشان مي دهد، اين پرسش هاي اساسي را مطرح مي کند: اين پول ها دست چه کساني است؟ چه کساني پول ها را برنمي گردانند؟ و تحت چه عنواني اين پول ها را برنمي گردانند؟ اتاق کار رييس مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي مکان آرامي براي اين گفت وگوي پرچالش است هرچند که اواسط مصاحبه، پژواک پاسخ هاي پرحرارت صمصامي احتمالا در سالن و ساير اتاق هاي مرکز شنيده مي شود!

گزیده سخنان مهم دکتر صمصامی با سایت رجا نیوز پیرامون بانک ها، اقتصاد و دولت یازدهم در ادامه می‌خوانید.

به جرات مي توانم بگويم بعد از کتاب شهيد صدر و قانون عمليات بانکي بدون ربا کار جدي در عرصه مطالعاتي در زمينه بانکداری بدون ربا انجام نداده ايم .

*اصلا کار بانک مشارکت مدني و فروش اقساطي نيست.کار بانک اين است که پولي را بگيرد و يک پولي را به صورت قرض بدهد، فقط قرض

* آخرين آماري است که بانک مرکزي روي سايتش گذاشته و اعلام کرده است که در 6 ماه اول امسال، سيستم بانکي بيش از 146 هزار ميليارد تومان وام داده است. اين رقم در شش ماه اول سال گذشته، 104 هزار ميليارد تومان و در شش ماه اول سال 91، نزديک به 80 هزار ميليارد تومان بوده
بانک مرکزی می گوید در 6 ماهه اول 93، سيستم بانکي بيش از 146 هزار ميليارد تومان وام داده است، این پول ها کجا رفته است؟
است. حالا بحث ما اين است که بانک ها در شش ماه اول 93، بيش از 146 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده اند، اين تسهيلات چه شده است.

* نگاه داري بانک ها اولويت و مشکل اصلي بانک هاي ما نيست. اگر بانک ها واقعا اين منابع را صرف بنگاه داري خودشان مي کردند بايد اثر آن در توليد نيز نشان داده مي شد. اين نشان مي دهد که حتي به آن جا هم نرفته است. يعني عمدتا منابع و تسهيلاتي که در اقتصاد داده مي شود هرز مي رود. بخش اعظم آن معوقات است و در اختيار يک گروه خاصي است که هر سال استمهال مي شود و در اين آمار خودش را نشان مي دهد. اين پول ها دست چه کساني است؟ چه کساني پول ها را برنمي گردانند؟ تحت چه عنواني اين پول ها را برنمي گردانند؟ دولت چه اقداماتي براي بازگرداندن پول ها انجام داده است؟ پس اين 146 هزار ميليارد تومان تسهيلات در کنار آمارهاي کلان اقتصاد ايران، رشد سرمايه گذاري منفي و رشد اقتصادي بسيار پايين نشان مي دهد که اين سيستم بانکي ما معيوب است و نمي تواند قانون بانکداري بدون ربا را اجرا کند.

* مشکلي که اين دولت و دولت هاي قبلي به ويژه دولت احمدي نژاد نيز داشت، آن است که هيچ وقت از وضعيت موجود يک تصوير درستي نداشته ايم. ما از اقتصاد امروز يک تصوير درستي نداريم. مريض، پزشک، دارو، نسخه…، پزشک تا نفهمد که مشکل مريض چيست، نمي تواند نسخه درستي بپيچد. 60 تا 70 درصد معالجه فرد بستگي به تشخيص درست دارد. ما در پزشکي ابزار لازم را براي تشخيص درست داريم ولي در اقتصاد ايران ابزار لازم را براي بررسي وضع موجود نداريم. اطلاعات و آمار موجودي که منتشر مي شود براي بررسي وضع موجود اقتصاد کفايت نمي کند.

* کساني که بحث سرک کشيدن را مطرح کردند اطلاعات درستي ندارند. در تمام کشورهايي که آمارشان به لحاظ اقتصادي سرو سامان دارند، تمام اطلاعات براي سياستگذارانشان شفاف است


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.