ناصر مستشار: دانشجویان گرامی بازیچه جناحی نشوید!

یکشنبه, ۳۰ام آذر, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

رهائی از خاندان خامنه ای بدون گرفتار آمدن به طایفه رفسنجانی و دیگر جناح های رژیم اسلامی چراغ راه آینده پیشبرد دمکراسی و دستیابی به حاکمیت ملی در ایران است.گرفتار شدن به دعواهای جناحی و به نفع هریک از آنها تلاش کردن ،کج راهیست که که نظام اسلامی ـ مردم را بدان مشغول می سازد تا هدف اصلی مغشوش گردد!

پس از آنکه دانشجویان طرفدار اصلاحات طلبی به سخنرانی حسین شریعتمداری در دانشگاه اعتراض کردند ، هاشمی رفسنجانی بابت تلاش های دانشجویان در روز سخنرانی حسین شریعتمداری که نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان نیز هست ، قدرانی کرد! جنبش واقعی دانشجوئی باید مراعات کند که بازیچه اختلافات درون جناحی حاکمیت نگردد ،چراکه در دعواهای جناحی رژیم ـ دانشجویان به وسیله ای برای رسیدن به نیات پلید آنها تبدیل خواهند گردید ! دانشجویان در مبارزات خویش باید تنها در راه روشنگری و پیشبرد حقوق دمکراتیک ،آزادی و حقوق بشر در جهت منافع ملی جامعه گام بردارند!

” اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌مجلس تشخیص مصلحت نظام، در جریان یک سخنرانی به مناسبت روز “وحدت حوزه و دانشگاه” تحولات موجود در جامعه کنونی ایران را حاصل “پافشاری دانشجویان بر عقایدشان و ترویج آنان” دانست.او همچنین “حرکت‌ها و تفکرات” دانشجویان را امری “تأثیرگذار در صندوق‌های رأی” توصیف کرد.

رئیس‌مجلس تشخیص مصلحت نظام در این سخنرانی که عصر روز چهارشنبه (۲۶ آذر/ ۱۷ دسامبر) صورت گرفت، بدون اشاره به جزئیات بیشتر تأکید کرد: «منتقدان می‌توانند آزادانه و منصفانه مسائل و مشکلات را مطرح کنند و اگر رسانه‌ها و مطبوعات رسالت خود را ایفا نمایند تنش در جامعه کمتر شده و وحدت علاوه بر دانشگاه و حوزه در جامعه بسط یافته و منجر به حل بسیاری از مشکلات خواهد شد.»

خاندان هاشمی همواره با حمایت از یک کاندیدای خاص ،همواره سیاست موذیانه پشت پرده ای را در اجرای پیشبرد منویات رفسنجانی در سر می پرورانند!اقرار دخترهاشمی به حقییت فوق این چنین بیان شده است!دختر هاشمی رفسنجانی: هر کسی که ما به او رای بدهیم برنده انتخابات است!

http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2013/06/14/

برای سید علی خامنه ای این موضوع که توسط هاشمی رفسنجانی به مقام رهبری دست یافته است به یک “عقده” جبران ناپذیرتبدیل شده است و بهمین خاطر او از طریق برادر بزرگتر خود یعنی محمد خامنه ای در چند دوره در عرصه قدرت گیری هاشمی هشدار داده هست. خامنه ای به همین خاطرتاکنون نه حاضر به قدرت گیری دوباره هاشمی بوده است ونه می پذیرد که کاندیدای پست ریاست جمهوری که مورد حمایت رفسنجانی قرار گرفته باشد ،بتواند به کاخ ریاست جمهوری راه یابد!در دوم خرداد 76 وقتی خاتمی مورد حمایت هاشمی قرار گرفت ،خامنه ای ترش کرد.در سال 88 نیز هاشمی از مهندس موسوی پشتیبانی کرد که باریگر خامنه ای دل درد گرفت!
همه تبلیغات های رفسنجانی برای برگشت به قدرت هست!اما قرار نیست که از خاندان خامنه ای رهائی یابیم وباردیگر به دام طایفه هاشمی گرفتار آئیم!

هاشمی رفسنجانی روزی نیست که به ستایش از دوره زمامداری خویش نپردازد!ژست های لیبرال منشانه هاشمی رفسنجانی این روزها بسیار شدت گرفته است و در فریبندگی آن جای هیچ شبه ای نیست. همه امید او در این نهفته شده است که در غیاب یک آلترناتیو فراگیر ـ بتواند خود را باردیگر به اریکه قدرت در حکومت اسلامی برساند.رفسنجانی دولت احمدی نژاد را به تند روی در قبال غرب وانمود می کند اما خود فراموش کرده هست که با چه حرارتی از گروگان گیری سفارت امریکا حمایت می نمود! رفسنجانی به اشکال گوناگون به غرب اطمینان می دهد ک اگر او به قدرت باز گردد ،مطمئنا روابط ایران و امریکا به حالت عادی برخواهد گشت.او با زبانی سودا گرایانه و فریبنده از تجربیات گذشته خود سخن می گوید ودوره حکومت خویش را عاری از ظلم و ستم وانمود می سازد تا باردیگر نظر جریانات متزلزل و ناامید را به سوی خود جلب نماید.

برهمگان مشهود و آشکار هست که عصر اقتدار رفسنجانی همانند بقیه دوره های حکومت اسلامی بسیار خونین و ظالمانه بوده است.

«هاشمي رفسنجاني مي گويد اكنون سخنانافراطيون چپ از حلقوم افراطيون راست شنيده مي شود.

وي در ديدار با دست اندركاران سايت هاي زنجيره اي بازتاب (آينده سابق) ضمن انتقاداز آفت تندروي و تفكرات افراطي در دوره هاي مختلف گفته است: قبل از انقلاب ادبيات وتفكرات ماركسيستي، كمونيستي، منافقين و توده اي ها و فدائيان خلق در ادبيات انقلابيها رسوخ كرده بود و پس از انقلاب نيز افراطيون چپ و راست حتي در دوران دفاع مقدس وعمدتا با نيت خير در مسير پيشرفت انقلاب و امور كشور، مانع ايجاد كرده و مي كنند كهالبته در مقاطعي اين تفكر جا عوض كرده و اكنون سخنان افراطيون چپ از حلقوم افراطيونراست شنيده مي شود».
تعقیب نویسندگان و شعرا و فرستادن آنها به درون دره هنگام برگشت از گردهمائی نشست فرهنگی کشور ارمنستان از افتخارات شرمگین صدرات هاشمی رفسنجانی هست.

هاشمی قبل از احمدی نژاد گفته بود: یک بمب اتمی برای نابودی کشور اسرائیل کافی هست!

وقتی هواپیما های عراقی نقطه ای درشمال تهران را بمباران کردند ، هاشمی بلافاصله گفت : مهم نیست ـ موشک عراقی ها به خانه یک سلطنت طلب و ژنرال فراری شاه اصابت کرد!

ریشه همه بحران های اقتصادی و براه افتادن شبکه مافیائی آقازاده ها در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شد.

سیستم رانت خواری از ارثیه های شناخته شده نظام اقتصادی دوره رفسنجانی هست و تا به امروز همچنان بسیار شدید تر ادامه دارد.

مردم دیگر حکومت اسلامی را نمی خواهند اما هاشمی رفسنجانی می خواهد که جمهوری اسلامی را در لوای دروغ های شاخدار تزئین نماید تا باردیگر کلاهی گشاد بر سر مردم ایرا بگذارد تا خاندان خود را به قدرت اصلی در حکومت برساند.

مسئله رفسنجانی فقط رقابت با خامنه ای و احمدی نژاد در کسب دوباره قدرت سیاسی هست ،نه منافع مردم ستمدیده ائی که شلاق رژیم اسلامی را در همه عرصه ها چه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی در 34 ساله گذشته بر پیکر خود لمس کرده و می کنند!

چرا رفسنجانی از مظالم حکومت اسلامی که از آغاز حکومت اسلامی شروع شده است ،سخن نمی گوید و تنها دوران سیاه احمدی نژاد را که دیگر برهمگان آشکار شده است را به زیر ذره بین می برد؟

«بعد از اینکه مقداری وضع ما عادی شد، دوباره یک گروه مخفی داشتیم که لو رفت و ما همراه عده‌ای از مدرسین قم که به‌نوعی همه مبارز بودیم، دوباره متواری شدیم. من و آیت‌الله خامنه‌ای از قم به تهران آمدیم. در تهران زندگی نیمه‌مخفی‌ای داشتیم. در این شرایط تحقیق و نوشتن برای ما مهم بود. در تحقیقات به کتاب میراث‌خوار استعمار نوشته مهدی بهار برخورد کردم. یک مقاله درباره امیرکبیر داشت. من از قبل، تا حدودی امیرکبیر را می‌شناختم. مقاله خیلی خوبی بود و تفکرم را تحت تاثیر قرار داد. بعد از آن در این مورد دنبال تحقیق رفتم. برای تحقیق به کتابخانه مجلس در بهارستان می‌رفتم که آن موقع خیلی خلوت بود و گاهی محققان به آنجا می‌رفتند. »
ناگفته های هاشمی‌رفسنجانی از کارهای بر زمین مانده اش.

http://www.aftabnews.ir/vdcgtn9qyak9t34.rpra.html

رفسنجانی می گوید در قبل از انقلاب هم زندگی نیمه مخفی داشت و از جانب دیگر به کتابخانه مجلس شورای ملی در بهارستان که لابد امنیتی و پلیسی نیز بود رفت و آمد داشت تا به تحقیقات خود ادامه دهد؟!
خوب بخاطر دارم که هاشمی رفسنجانی در فردای ۲۲ بهمن ۵۷ ـ اولین روحانی بود که در تلوزیون ملی ایران ظاهر گردید تا بطور رسمی سقوط نظام شاهنشاهی و آغاز حکومت اسلامی در ایران را اعلام کرد!

ازآقای هاشمی رفسنجانی باید پرسیده شود اگر روزی مردم ایران دریک همه پرسی آزاد که تحت نظر سازمانهای بین المللی بی طرف انجام بگیرد ومردم درآن به کلیت نظام رای مخالف داده و برای شکل حکومتی دیگر اظهار تمایل کنند ،آیا انگاه آقای رفسنجانی حاضر هست تا آرای مردم را بپذیرد وپایان جمهوری اسلامی را بطور مسالمت آمیز اعلام نماید!

این در حالیست که امروز موضوع هسته ای به عنوان حیثیتی ترین و اصلی ترین سوژه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده است و جز با سیاست و شگرد های نخ نما احمدی نژادی هرگزجلو نمی رود؟ حتی هدفمندی یارانه ها، سیستمی است که فقط «احمدی‌نژاد» از پسش برمی‌آید.

هاشمی رفسنجانی یکبار در نامه ای نوشته بود : سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل!

این روزها نظام جمهوری اسلامی به همان بن بستی که هاشمی اشاره کرده بود مبتلا شده است وهیچراه نجاتی برای آن باقی نمانده است.

در نزد هاشمی رفسنجانی ،اگر مردم از احمدی نژاد متنفرند یعنی از او راضی هستند!

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است: «برای مردم در حال حاضر بسیار مهم است با انجام انتخابات، کشور به نمایندگان واقعی‌شان واگذار شود و مسائل به‌تدریج حل شود».

هاشمی درحالی از مردم انتظار شرکت مردم در انتخابات را دارد که برابر همه شواهد و قرائن، در میان مردم هیچ علاقه ای پس از ۳۳ سال شرکت در انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار گردیده است تا وعده های پایوران اسلامی برای بهبودی معشیت و آزادی مردم بر آورده گردد ،وجود ندارد!

هاشمی در سال ۱۳۷۸در انتخابات مجلس ششم شرکت کرد تا ریاست مجلس را بدست گیرد اما طعم تلخ و عدم استقبال مردم تهران را چشید ونفر سی‌ام شد «آقاسی» و با خواست خود از نمایندگی در مجلس ششم کناره گیری کرد.

قتل های زنجیره‌ای به رغم آنکه در وزارت اطلاعات آقای خاتمی رخ داده بود، ثمره سیاست‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات آقای رفسنجانی بود.

هاشمی رفسنجانی از روز آغاز عامل بدبختی مردم ایران بوده و هست.1 ـ این رفسنجانی بود که با زمزمه در گوش خمینی باعث حذف تمام احزاب رقیب حزب جمهوری اسلامی وسرنگونی ابوالحسن بنی صدر شد.2ـ ـ این رفسنجانی بود که باعث ادامه جنگ ایران و عراق بعد از فتح خرمشهر شد.3 – این رفسنجانی بود که با کمک احمد خمینی و با وعده افزایش قدرت احمد در صحنه سیاسی(در حد رهبری) منتظری را حذف کرد. 4ـ این رفسنجانی بود که قصد داشت با برپایی اصلاحات نمایشی دوم خرداد دیگ در حال ترکیدن جمهوری اسلامی را با سوپاپ اطمینانی آرام کند. 5- این رفسنجانی بود که با سکوتهای خویش در مقام رئیس خبرگان هم بطور نامشهود از خامنه ای حمایت کرد و هم سعی در فریفتن جنبش سبز داشت. و اینک این رفسنجانی است که سعی دارد با قربانی کردن موسوی و کروبی با خامنه ای معامله کرده و احمدی نژاد و تندروهای سپاه را حذف تا خود و اطرافیانش مجددا قدرت را در دست بگیرند.

قضیه بمب گذاری مقر يهوديان آرژانتين (آميا) همچنان سایه هاشمی رفسنجانی را تعقیب می کند . به همین خاطر هاشمی رفسنجانی در میان رهبران جهان بعنوان یک شخصیت مذموم و شیاد شناخته شده است!
خبرگزاري رويترز آنموقع‏نوشت: «۶۶ درصد از نمايندگان عضو سازمان اينترپل در راي گيري از صدور وضعيت قرمز براي پنج مقام ايراني و يك لبناني متهم به ‏دخالت در حادثه بمب گذاري مقر يهوديان آرژانتين (آميا) حمايت كردند.» افراد ایرانی عبارتند از: علی فلاحیان و محسن رضایی، احمد وحيدی، فرمانده پيشين نيروی قدس سپاه ، محسن ربانی، رايزن فرهنگی پيشين سفارت ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغری، دبير سوم اين سفارتخانه .اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولايتی وزیر خارجه وقت و هادی سليمان پور، سفیر اسبق ايران در آرژانتين نیز از جمله افرادی بودند که تلاش می‌شد برای آنها اخطار قرمز صادر شود که در نهایت این اتفاق نیفتاد.

تا همینجا ثابت می‌شود که هاشمی رفسنجانی تاکنون در سرنوشت مردم نقش بسیار شوم ویرانگر و خونباری داشته است


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.