آیا ایران میتواند تبدیل به دموکراسی لیبرال شود؟

دوشنبه, ۲۰ام شهریور, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

بینش فرای پژوهش

این پژوهش به خاطر کنجکاوی برای درک مردم ایران انجام شده است. به نظر می رسد که نبردیست میان بنیادگرایان اسلامی و طرفداران آزادی. پرسشی که ما در مسیر بررسی آن قرار گرفته ایم این است که جایگاه اکثریت مردم ایران در این میانه کجاست.

برای خواندن بیشتر به گزارش کامل بروید، ص. ۳-۶

متدولوژی

914 نفر ایرانی، که تشکیل دهندۀ یک جامعۀ آماری معرف کامل هستند، مورد مصاحبه قرار گرفته اند. جهت اندازه گیری و مشخص کردن پتانسیل جامعۀ ایران برای پیشرفت به سوی لیبرال دموکراسی یک روش ابتکاری ایجاد شده که متناسب شرایط کشور های استبدادی باشد. از یک پرسشنامۀ غیرسیاسی استفاده شده، و یک شاخص جدید فرمول بندی شده است که گرایش های لیبرال بر اساس معیار های ارزشی می سنجد، و نه بر اساس دیدگاه های سیاسی صریح. اعتبار این شاخص بر اساس داده هائی است که از 160،973 مشارکت کننده در 62 کشور جمع آوری شده است، و ایران با این کشورها مورد مقایسه قرار گرفته است.

برای خواندن بیشتر به گزارش کامل بروید، ص. ۲۳-۳۳

یافته ها

در میان جامعۀ ایرانی، در کنار ارزش های محافظهکارانه، گرایش شدیدی نسبت به ارزش های لیبرالی هم وجود دارد. یافته ها از مقایسه با 62 کشور مورد بررسی در نظرسنجی جهانی ارزش ها (World Value Survey – WVS) و بررسی اجتماعی اروپا (European Social Survey – ESS)، مؤیدِ این مطلب است که پتانسیل جامعۀ ایرانی برای پیشرفت به سوی لیبرال دموکراسی نسبت به کشور های عربی از جمله مصر ، مراکش و اردن ، کشورهای آسیائی از جملۀ کرۀ جنوبی ، هند و تایلند، و کشورهای اروپائی از جمله روسیه ، اوکراین و رومانی در رتبه ای به مراتب بالاتر قرار دارد. مضاف بر این، یک شکاف نابهنجار میان پتانسیل اجتماعی میل به لیبرال دموکراسی و رتبۀ واقعی دموکراسی به وجود آمده است.

برای خواندن بیشتر به گزارش کامل بروید، ص. ۳۴-۳۹

محدودیت ها

نخستین محدودیت این پژوهش این است که علاوه بر ارزش های اجتماعی، عوامل قابل توجه دیگری هم وجود دارد، که بر روند دموکراتیزاسیون هم تاثیر دارد.

گذشته از این، با اینکه ابزار اندازهگیری ما به طور وسیع معتبر است، اما محدودیت های خود را نیز دارد، همانند تمامی ابزار های اندازهگیری.

ما دنبال راه های بهبود پژوهش و ابزار اندازهگیری می رویم، شامل انجام بررسی های بیشتری. از فیدبک و بازخورد مربوط به موضوع قدردانی می گردد.

برای خواندن بیشتر به گزارش کامل بروید، ص. ۴-۵ (از آخر صفحۀ ۴)


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.