بازگشت به صفحه اول  
 
 

در باره تارنمای ملیون

تارنمای ملیون به منظور انتشار افکار ملیون و پشتیبانی از اتحاد این طیف بنیان گرفته ولی تارنمائی مستقل است و به هیچ گروه، سازمان یا جریان خاصی، چه در خارج یا داخل کشور وابستگی ندارد. اداره تارنما را دوستانی معتقد به نهضت مشروطیت، جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق و نهضت ملی بر عهده دارند. یک هیات تحریریه بر اساس سیاست کلی تارنمای ملیون در مورد فرم و مطالب آن تصمیم میگیرد و مسئولیت سیاسی آن را به عهده دارد. در امور فنی نیز از افرادی کمک گرفته میشود و یک نفر عنوان "سخنگوی" تارنما را داراست.

تارنما محلی برای تبادل نظر و اطلاع رسانی ملیون است. اکثر سازمان های ملی خود دارای تارنما هستند، ولی اعلامیه و بیانیه های خود را برای ما نیز جهت انتشار ارسال میدارند. این مطالب علاوه بر اینکه در میان مطالب دیگر انتشار می یابند، در قسمت راست و بالای صفحه در جای مربوط به آن سازمان نیز درج میشوند. به تارنمای این سازمان ها پیوند داده شده یا یک صفحه جداگانه که کلیه بیانیه های آن سازمان در آن جمع آوری شده ایجاد شده است.

در این تارنما مقالاتی انتشار میابند که به نظر هیات تحریریه در خدمت اعتلای فرهنگ سیاسی و دموکراتیک، رشد تفاهم میان روشنفکران و تقویت همبستگی ملی باشند. مقالاتی که حاوی برخوردهای توهین آمیز یا اتهام زنی باشند از طرف سایت منتشر نمیشوند.

در بخش همبستگی معمولا گزارش هائی از سازمان های حقوق بشر و یا اخبار دیگری  انتشار میابند که انتخاب آنها با حرکت از اصل دفاع از حقوق کلیه هموطنان بدون توجه به عقیده، نظر یا طیف سیاسی آنان صورت میگیرد.

در "گالری عکس" عکس هائی از دکتر محمد مصدق، مبارزات گروههای اجتماعی و رهبران سیاسی، صنفی  و سندیکائی به نمایش گذاشته شده اند.

مطالب و نظراتی که انتشار مییابند لزوما نظر هیات تحریریه را منعکس نمیکنند و این تارنما هیچگونه مسئولیتی برای مطالب انتشار یافته به عناوین مختلف به عهده نمیگیرد.

سخنگوی تارنمای ملیون ایران

همایون مهمنش

5 مرداد 1387

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به اهداف