تماس با ما

آدرس ایمیل ما:
info@melliun.org

شماره تلفن:

۰۰۴۹۱۷۲۸۴۲۲۷۸۳

10 دیدگاه

 1. ما مردم ستمدیده و رنج کشیده ایران برای مبارزه و سرنگونی رژیم
  ظالم جمهوری اسلامی باید به قلم متوسل بشویم یعنی اینکه کیفرخواستی علیه جنایات جمهوری اسلامی بنویسیم و آن را به صورت پتیشن برای جمع آوری امضاء در اینترنت منتشر کنیم تا همه ایرانیان آزاده و غیور آن کیفرخواست را امضاء کنند و سپس آن کیفرخواست را به همراه امضاءهایش به سازمان ملل متحد تحویل بدهیم تا مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به کناره گیری از قدرت بکنند

 2. نوشتن کیفر خواست و دادخواهی مردم ستمدیده ایران علیه جنایات رژیم ستمگر جمهوری اسلامی ضروزی و لازم اجرا می باشد و باید به صورت پتیشن در اینترنت برای جمع آوری امضاء منتشر بشود

 3. آقای مجتبی واحدی گرامی . با سلام ، مدتی است کتابی بانامشاهکتاب را در اینترنت قرار داده اند http://www.shahketab.comدرصفحه ۲۱۷ آن با منطق و استدلال اثبات شده محمد ص را امیه امپراطور عرب برای استیلای عربها بر جهان مبعوث کرد و خدا نقشی دراین کار ندارد در صورت امکان اینجانب را از بطلان یا صحت ان اثبات اگاه فرمایید با احترام جعفر ادیبی

 4. بنظر من جبهه ملى، ملى گرا نیست. آزادیخواه است. آزادیخواه هم با آزاد اندیش و هم با دموکرات متفاوت است. آزادیخواه دنبال آزادى خود است. از این رو تار نماى رسمى جبهه ملى بخش نظر دهى و تماس را مسدود کرده است. البته این سایت ملیون که نمیدانم متعلق به کیست آن را باز نگه داشته است که سپاس مرا دارد.
  با پوزش از شما صاحبان و مسئولین سایت melliun.org مسایلى از آقاى زعیم شنیده ام که مرا بسیار نگران مى کند.
  آقاى زعیم میگوید ما به کلیه آدمکشان و دزدان ایمنى میدهیم و به دزدان مى گوییم که دزدى ها نوش جانتان و مالیاتش را پرداخت کنید بشرطى که پول را در ایران سرمایه گذارى کنید.
  بنظرم این تفکر ریشه در ماهیت سیاسى امثال آقاى زعیم دارد.
  بنظر میرسد دو اشتباه بزرگ همواره جبهه ملى را از یک کنشگر سیاسى ارزشمند دور نگه داشته است:
  اول الگو سازى چشم و گوش بسته است.
  دوم کمال جویى خردمندانه است.
  هر دو این مشخصات را در سیاسیون موفق جهان نمى توان جستجو کرد.
  این بدان معنى نیست که مردان داراى اعتبار و ارزش در این جبهه نیستند، بدان معنى است که آنان سوراخ دعا را در کنش سیاسى هرگز نیافته اند.
  بنظرم طبیعت جبهه ملى ریشه ایست و ریشه در سلف فئودالى دارد و تغییر یافتن آن مشکل است.
  البته این نوشتار را مى خواهم معطوف به اشتباه مهم اول و به سخنان آقاى زعیم نمایم.
  آقاى زعیم پول با سرمایه تفاوت دارد و پولدار با سرمایه دار منفاوت است. در کشورى که سرمایه دارى قدرتمند است سرمایه دارى مى تواند پول را در مسیر سرمایه بکار بگیرد ولى در کشورى که سرمایه دارى بسیار ناتوان است پول مى تواند عامل تخریب کشور و ایجاد فساد گسترده و نیز ایجاد انحصارهاى مالى شود و ین آن چیزى است که همواره قدرت سرمایه دارى با آن در مبارزه است. شاید آقاى زعیم فکر کند که افراد و سازمان هاى سیاسى و مردم عادى توانمند هستند که پول را کنترل کنند.
  آقاى زعیم لا اقل از تجربه خود درس بگیرید. شما که دولت موقت به شما بخشیده شد چه توانستید بکنید؟
  نکته دوم بازگشت مافیاى مالى به روسیه است. آن را بیاموزید و تحلیل کنید.
  آقاى زعیم نگرانى من پس از گذار از جمهورى اسلامى همین پول است. برخلاف شما، سیاستمداران جمهورى اسلامى براى پس از جمهورى اسلامى با این پول برنامه دارند. یکى از دلیل سرعت گرفتن دزدى ها همین است. شما که مرد مبارزه حتى سیاسى نیستید و در حد یک روشنفکر مخالف فقط نظر دهى مى کنید، چه تضمینى را براى مردم خواهید داد؟
  از این بازى ها دست بردارید.
  سعدى علیه الرحمه در میان حکایت هاى آموزنده بى شمار حکایتى براى شما دارد به نقل مضمون چنین است که حاکمى سفاک از درویشى سوال مى کند کدامین عبادت مرا افضل تر. درویش پاسخ مى دهد ترا خواب نیمروز تا در آن یک دم خلق را نیازارى.
  من برایتان همین نصیحت را دارم از نوشتن و سخن گفت در عام دست بردارید.
  نکته دوم شما پیام روشن به آدمکشان است. هر چه مى توانید بکشید. ما حامى شمائیم. نتایج این پیام چقدر مى تواند خطرناک باشد! آقاى زعیم بسیار حماقت افراد مظلوم که تیغ جلادان را تیز کرده است. بیش از این جایز نمى دانم که در این باب سخن بگویم.
  اما با این وجود من موافق آنم که اگر جامعه ما توان کنترل پول را در جهت توسعه سرمایه دارى داشته باشد سخن شما جارى شود و اگر جامعه ما به آرامش سیاسى و اجتماعى دست یافت، جنایتکاران نیز به مرتبه هایى بخشوده شوند. ما رفتار گذشته را با سیاستى خاص تعدیل خواهیم داد. ما منتقم نیستیم ولى هشدار میدهیم که تلاش جمهورى اسلامى مى تواند ما را کنار نهد و جایگزینان ما نه منتقم که جانى تر از شما مى توانند باشند.
  سخن سیاسى با سخن روشنفکرانه متفاوت است و شما روشنفکرانه سخن گفتید که البته اگر این را بیاموزید به دلیل ماهیت خود باز روشنفکر خواهید ماند.
  سوال هاى آخر و عامیانه من از شما این است:
  شما که خمینى را پذیرفتید، چرا شاه فقید را نپذیرفتید؟
  شما که حاضرید دزدان و آدمشکان را بپذیرید، چرا شاهزاده رضا پهلوى را نمىپذیرید؟
  دوست دارم جوابتان را بشنوم. میدانم که به هر کسى جواب نمى دهید. براى جوابتان شرط نمى گذارم که چگونه باشد ولى تصور مى کنم یکى از شروط شما را داشته باشم و آن این است که من یکى از اعضاء هیئت علمى داراى مدرک دکترى و در دانشگاه دولتى ایران بوده ام و مهندس غروى را میشناسم.
  امیدوار میمانم مطلبم را بخوانید.

  1. آقای پویا مهرفر محترم، با درود مثل اینکه شما در جریان امور نیستید. آقای زعیم و چند تن دیگر از همراهان ایشان از جبهه ملی ایران جدا شده و به گفته خود “جبهه ملی ششم” را ایجاد کرده است. صحبت های ایشان ربطی به جبهه ملی ایران ندارد.
   شاد باشید
   مازیار

  2. ما از زیر ظلم چکمه به زیر ظلم نعلین آخوندا رفتیم. نمیخواهیماز زیر ظلم نعلین به ظلم چکمه بازگردیم، میخواهیم آزاد باشیم.

 5. نه من اطلاع چندانى ندارم.
  من سیاستمدار نیستم و فعالیت سیاسى ندارم.
  ولى بنظرم مى توانم کمک معینى را در مسیر پرداختن درست به تحلیل هاى سیاسى ارائه کنم.
  البته تا آن جایى که میدانم و شما هم بیان نموده اید ایشان پیشینه اى در جبهه ملى دارند و گویا جبهه ملى هاى گوناگون وجود دارد.
  امیدوارم اگر شما آدرس ایشان را دارید برایشان نوشته ام را ارسال کنید.
  در برخورد دیدگاه ها ذهن صیقل مى خورد.
  نکته اى که براى من جاى تعجب دارد، جدا شدن و تکه شدن بیش از حد نیاز سازمان هاى سیاسى است.
  براساس تئورى من این ریشه در این دارد که افراد سیاستمدار نیستند بلکه روشنفکر هستند.
  ماهیت روشنفکرى دقیق دیدن، از زوایاى محدود و معین دیدن و تاکید بیش از حد بر نظرات خود داشتن است. این افراد از نظر ماهوى جمع پذیر نیستند.
  بنظرم یک حزب بر اساس نکات کلى مشترک درست مى شود و نکات مشترک یک جبهه محدودتر است.
  در احزاب با وجود درگیرى بسیار پدیرش برنامه تصویب شده آسان صورت مى گیرد در حالیکه فرد نظر خود را حفظ مى کند و اجازه مییابد براى آن مبارزه کند.
  نکته دیگر آن که حزب یا جبهه اى که در درون دموکرات نباشد، قابل قبول نیست مدعى دموکراسى باشد. اگر گروهى ویژه به دلیل مورد تایید قرار نگرفتن جدا شوند و حزب جدیدى تشکیل دهند، نشانه آن است که آن افراد دموکرات نیستند. شما مى توانید اقلیت باشید، درون حزب بمانید و فعالیت هاى درونى حزبى خود را چون یک فراکسیون حزبى داشته باشید و نیز براى فعالیت هاى روشنگرانه خود گروهاى اجتماعى با هدف گیرى هاى خاص داشته باشید. معنى این که شما را کوچک مى بینم و یا مورد قبول نمى بینم و بنابراین حزب جدیدى تشکیل میدهم، یعنى من دموکراسى را نمى پذیرم.

 6. صاحب یا صاحبان سایت
  مدیران و گردانندگان سایت
  از این که نظر دهى را باز گذاشته اید از شما سپاسگزارم.

 7. سلام و خسته نباشید به خاطر سایت خوبتون
  امکانش هست آقای امینی راجع به دکتر فاطمی, آیت الله سید رضا موسوی زنجانی، اعضای دیگر کابینه دکتر مصدق برنامه ای بزارند؟ ممنونم

 8. هر دیدگاهی هر چند کاملا علمی و منطقی اگر با اولویت دهی به مسئله مبرم گذار از حاکمیت مافیا همراه نباشد و یا بر آن بچربد آب در آسیاب مافیا ریختن است. امروز روز ائتلاف ملی همه آزادیخواهان ایران برای سرنگونی مافیاست. از کسانیکه این مهم را فراموش کرده و در تنبان همدیگر دنبال درز میگردند اصلا سیاستمدار بر نمی‌آید. مردم داخل کشور رژیم را از مشروعیت قانونی انداخته‌اند و ما یک فراخوان از عمده‌ترین جریانات و معروف‌ترین آدمهای سیاسی برای دعوت به ائتلاف نمی بینم. این کم کفایتی سیاسی طبقه به اصطلاح سیاسی ایران در تاریخ ماندنی است که مردم درحال سرنگونی رژیم بودند اما سیاستمداران آنها گرفتار پیدا کردن ناحق و باحق در میان خود و چهل و دو سال هم بود که غیر از این کاری نداشتند.
  امروز جبهه ملی باید واقعا تبدیل به « جبهه ملی » شود و از همه جریانات دعوت کند که حول محور براندازی رژیم باهم ائتلاف کنند. من حتی ندیدم که یکی از این رهبران اپوزیسیون بعد از این رفراندوم ۱۴۰۰ یک نامه به دبیرکل سازمان ملل بنویسد و اعلام عدم مشروعیت رژیم و نظام حکومت اسلامی را اعلام و تقاضای پشتیبانی از ملت برای گذار از غاصبان حکومت در ایران بنماید. سایت ملیون تنها سایتی بود که یادداشت من را در رابطه با عدم مشروعیت رژیم منتشر کرد و بقیه اپوزیسیون که مقالات من را چاپ میکردند این یادداشت را بایکوت کردن!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.