تهديد در برابر تهديد يا نفرت کور عليه مردم اسرائيل

م رها

در بهمن ماه سال گذشته مقاله اى زير عنوان "دلایل فقهی ضرورت نابودی اسرائیل" بنگارش عليرضا فرقانى در تارنماهاى زنجيره‌اى اصولگرايان بچاپ رسيد که بازتاب هاى فراوانى در فضاى مجازى و رسانه هاى خبرى جهان داشت. در اين مقاله که آکنده از" نفرت کور" (hatred) نسبت به يهوديان اسرائيل است با استناد به دلايل فقهى ضرورت نابودى اسرائيل توجيه و بى پرده از کشتن ميليون ها اسرائيلى در اين کشور دفاع شده است. در اين طرح با توجه به "مشخصات منحصر به فرد" رئيس دولت کودتا و "بيدارى اسلامى در منطقه" خواسته شده که حمله نظامى به اسرائيل تا قبل از سال ۲۰۱۴ و پايان دولت دهم انجام شود. اين نويسنده که يکى از هواداران جبهه پايدارى و از ياران پروپا قرص مصباح يزدى است کوشيده است مسئوليت نگارش اين مقاله را بعهده گيرد و جمهورى اسلامى را از تبعات حقوقى آن دور نگهدارد.
جريان هاى پشت پرده
اما با کمى کندوکاو مى توان دريافت که نگارش اين مقاله احتمالا از سوى نيروهاى نظامى امنيتى و يا حداقل با پشتيبانى آنها و احتمالا با چراغ سبز مقامات عالى رتبه و با هدف تهديد اسرائيل تهيه شده است:
- نويسنده در اين مقاله عنوان امام را براى ولى مطلقه (امام خامنه‌اى) بکار مى برد که معمولا نيروهاى نظامى امنيتى با اين عنوان از رهبر نام مى برند.
- اين نوشته پس از انتشار بطور سازمان يافته در خبرگزارى سپاه پاسدارن (فارس)، تارنماى افسران جوان جنگ نرم، سازمان پدافند غير عامل (پايپا)، جبهه متحد اصولگرايان، الف و چندين تارنماى ريز و درشت ديگر اصولگرا انتشار يافت.
- خلاصه انگيسى آن که تنها دلايل فقهى اين نابودى را بيان مى کرد نيز در برخى از تارنماها بچاپ رسيده است. اين امر نشان مى دهد که مخاطب اين مقاله بجز هواداران نظام، دولت هاى غربى و اسرائيل نيز بوده اند و هدف هاى خاصى را دنبال مى کرده که احتمالا با صلاحديد مقامات بالا تهيه شده است.
- در اين مقاله اطلاعات بسيارى در باره قدرت موشکى جمهورى اسلامى و جزئيات آنها نگاشته شده که بى ترديد بدون دسترسى به اطلاعات نظامى در مورد انواع موشک هاى جمهورى اسلامى امکان پذير نيست. افزون براين محل تأسيسات هسته اى و انبارهاى زير زمينى اتمى اسرائيل بعنوان هدف هاى حمله احتمالى نظامى مشخص شده اند که ساده لوحانه است اگر بپذيريم تنها نظر شخصى آقاى فرقانى بوده است!
راهبرد تهديد در برابر تهديد و آخرين موضع ولى مطلقه در مورد اسرائيل
به گزارش خبر گزارى فارس ولى مطلقه بارها ملت اسرائيل را "اراذل و اوباش، غاصب و بى هويت" اعلام کرده است. وى در ماه هاى پايانى سال گذشته پس از ترور دانشمندان هسته اى و تهديد هاى اسرائيل عليه مراکز هسته اى کشور، استراتژى جديد جمهورى اسلامى را تهديد در برابر تهيديد اعلام نمود که به تعبير سردار وحيدى وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح کوتاه نيامدن در برابر تهديدات دشمن و حتى تهديد آنها با سازو کارهاى متناسب مى باشد. پس از آن نيز ولى مطلقه در خطبه نماز جمعه 14 بهمن، اسرائيل را غده سرطانى ناميد و از لزوم نابودى اش سخن راند. بنابراين مقاله آقاى فورقانى را بايد هماهنگ با گفته ها و باورهاى ولى مطلقه در باره اسرائيل سنجيد. هرچند به نظر مى رسد که هدف از نگارش اين مقاله ايجاد جنگ روانى عليه اسرائيل است اما در عمل آکنده از نفرتى کور نسبت به غير مسلمانان بويژه يهوديان است که تنها در ادبيات طالبان و القاعده و نژاد پرستان مى توان يافت.
نفرت کور
نفرت کور و يا گفتار آلوده به نفرت (hate speech) حمله به فرد و يا گروهى از انسانهاست که بخاطر نژاد، مذهب، جنسيت، مليت، قوميت و يا گرايش هاى جنسى آنها صورت مى گيرد. چنين گفتارى مى تواند به بروز خشونت و يا ايجاد پيش داورى عليه گروهى ديگر بيانجامد. ازين رو نقض حقوق بشر به شمار مى آيد و در پيمان نامه جهانى عليه تبعيض نژادى ( CERD) که در سال ۱۹۶۵ در نشست عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد محکوم گرديده است. در اين راستا در ماده ۴ اين پيمان نامه هرگونه گفتارى را که به دلايل نژادى، مذهبى، قومى، ملى، جنسيتى به برانگيختن نفرت و يا خشونت عليه گروهى ديگر بيانجامد ممنوع اعلام مى گردد و کليه نهاد هاى دولتى کشور ها را از هرگونه رفتارى که به تشويق و يا رويکرد تبعيض آميز عليه ديگران گردد برحذر مى دارد. در بسيارى از کشورهاى جهان براى پيش گيرى از طرح نظرهاى آلوده به نفرت قوانينى به تصويپ رسيده است.
اما در جمهورى اسلامى که حقوق مدنى و سياسى غيرخودى ها، دگر انديشان، زنان، قوميت ها، روزنامه نگاران و کنشگران حقوق بشر ايرانى بى پرده نقض مى گردد نمى توان شگفت زده شد که از ورود افغانها به پارک کوهستانى صفه در اصفهان جلوگيرى شود و يا طرحى نظامى با جزئيات کامل براى کشتن ميليون ها تن از مردم اسرائيل در رسانه هاى مجازى اصولگرايان و سينه چاکان ولى مطلقه انتشار يابد.
دشمنى با منافع ملى
از آنجا که رفتار و گفتار بسيارى از مقامات عالى رتبه جمهورى اسلامى ناشى از گرايشات دينى و ايدئولوژيک آنهاست پشت پا زدن به منافع ملى ايرانيان به امرى روزمره تبديل شده است. در اين مورد مى توان به برنامه غير شفاف هسته اى ايران، جاه طلبى هاى منطقه اى ولى مطلقه و گفتار و کردار نفرت آلود نسبت به اسرائيل و غرب اشاره کرد که موجب فشارهاى اقتصادى بى سابقه بر مردم ايران شده کشور را در آستانه جنگى خانمانسوز قرار داده است. افزون براين مواضع رئيس دولت کودتا، ولى مطلقه و نفرت پراکنى افرادى همچون آقاى فورقانى بهانه بيشترى بدست دولت دست راستى اسرائيل داده تا مواضع جمهورى اسلامى را با نازى هاى هيتلرى مقايسه کرده به جهان براى امکان وقوع هلوکاست ديگرى هشدار دهد. جناح حاکم درجمهورى اسلامى تاکنون بهترين شرايط را براى دولت دست راستى اسرائيل فراهم ساخته است تا توجه جامعه جهانى را از نقض حقوق فلسطيان منحرف ساخته به ايجاد شهرک هاى غير قانونى ادامه دهد.
۱۸ فروردين ۱۳۹۱
از: ايران امروز

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ديدگاه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران