دکتر سید محمد حسن حسینی: آزار و اذیت، ترعیب، بازداشت و شکنجه من توسط رژیم فاشیستی و شیطانی ایران

در این یاد داشت با نمونه هایی از روش های فاشیستی به اصطلاح جمهوری اسلامی در برخورد با یک مخالف که از دیدگاه خامنه ای و سپاه او همانند سایر مخالفان “میکروب” است آشنا می شوید. امیدوارم خامنه ای هم این یاد داشت را مطالعه کند تا تصویر بهتری از جهنمی که بعد از مرگش به واسطه نوع حکومت کردنش در انتظارش هست داشته باشد