مرکز آمار اعلام کرد؛ نرخ تورم به ۷.۵ درصد رسید

rokod-tavaromi

مرکز آمار ایران جزییات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف خانوارهای روستایی در مهر ماه را اعلام کرد که بر این اساس گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

اقتصاد ایران آنلاین- مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهر ماه امسال را اعلام کرد که بر این اساس شاخص کل در مهر ماه عدد ۲۴۳.۹ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۳ درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۷.۵ درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) ۷.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور امسال ۷.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۶۵.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

ضمن اینکه شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۱.۵ سیده که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

به گزارش مهر، شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶.۳ درصد است. ضمن اینکه شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۲ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۵ معادل ۶.۴ درصد، بدون تغییر است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهر ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۹.۵ رسید که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸.۳ درصد که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور امسال معادل ۸.۷ درصد، کاهش یافته است.

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.