گزارش پنجمین کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور کنگره دکتر حسین فاطمی

یکشنبه, 28ام آذر, 1395
اندازه قلم متن

گزارش پنجمین کنگره ی

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور کنگره دکتر حسین فاطمی

پنجمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در روز ۲۱ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۱۱ دسامبر در لس آنجلس آمریکا برگزار شد.

در محل کنگره پرچم سه رنگ ایران با شیر و خورشید، تصویر دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی کردن صنعت نفت و شعارهای “حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران”، “آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی”، “جدایی دین از حکومت”، “جایگزینی جمهوری اسلامی با یک حکومت ملی مبتنی بر رأی آراد مردم”، “رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر”، “پایان دادن به هرگونه دخالت سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر”، “واگذاری امتیاز و پایگاه های نظامی به نیروهای خارجی منافی استقلال ایران است”، “برابری حقوق زنان و مردان”، “حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشور” دیده میشد.

اعضا و هواداران سازمان از حد اقل دو ماه پیش از آن به تدارک کنگره پرداخته و در جلسات متعدد اینترنتی شعارها و بسیاری از اسناد را برای ارائه به کنگره آماده ساخته بودند. همچنین پیش از کنگره جلسه شورای عالی برای تصمیم گیری در باره اعتبارنامه ها و بحث در باره موضوعات مربوط به عضویت دوستان جدید و پیشنهادات رسیده تشکیل شده و پس از حدود دو ساعت به پایان رسیده بود.

کنگره با سرود ای ایران آغاز شد و پس از یک دقیقه سکوت به یاد شهدای راه آزادی و استقلال ایران به کار خود ادامه داد.

پس از خیر مقدم هیات اجرائی و رسمیت یافتن کنگره به پیشنهاد نمایندگان، آقای دکتر همایون مهمنش به اتفاق آراء به سمت ریاست کنگره انتخاب شد.

پس از بدست گرفتن نظامت جلسه توسط رئیس کنگره، طبق دستور، مذاکره و تصمیم گیری در مورد نام کنگره صورت گرفت. هیات تدارکات کنگره عنوان “دکتر حسین فاطمی”، شهید راه آزادی ایران را به عنوان نام کنگره پیشنهاد کرده بود و کنگره آن را به اتفاق آراء تائید نمود.

در مرحله بعد نوبت به گزارش هیات اجرائی رسید و نمایندگان پس از شنیدن گزارش این هیات به بحث در مورد آن پرداختند. متعاقبا گزارش هیات اجرائی به اتفاق آرا مورد تائید کنگره قرار گرفت. به این ترتیب دوره مسئولیت هیات اجرائی به پایان رسیده بود و این هیات استعفای خود را به کنگره تقدیم نمود.

کنگره کار خود را با قرائت پیام آقایان ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران و دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران، ادامه داد و نمایندگان کنگره خواستار آن شدند که هیات اجرائی آتی در اسرع وقت مراتب امتنان، تائید و قدردانی کنگره را به اطلاع ایشان برسانند.

کنگره پس از آن وارد مرحله بررسی طرح های پیشنهادی برای موثرتر نمودن کوشش ها در معرفی اهداف و برنامه سیاسی سازمان به هموطنان، اقدام به تشکیل سه کمیسیون “ارتباطات”، “انتشارات” و “همکاری با صاحبنظران و متخصصان” نموده، برای کمیسیونها مسئولانی تعیین نمود.

در مرحله بعد طرح قطعنامه و پیامهای کنگره خطاب به گروههای مختلف اجتماعی، جامعه مدنی و فعالان نهضت ملی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آنکه اعضا پیشنهاداتی برای تغییر و تکمیل این اسناد دادند، تهیه متن های نهائی به عهده هیات اجرائی آتی گذاشته شد.

در این مرحله کنگره به انتخاب مسئولان هیات اجرائی پرداخت و به پیشنهاد نمایندگان مجددا
آقایان
• مهندس کامبیز قائم مقام،
• مهندس بهمن مبشری و
• دکتر همایون مهمنش
به اتفاق آراء به سمت هیات اجرائی سازمان انتخاب شدند.

در خاتمه انتخاب اعضای شورای عالی در دستور کار قرار داشت و نمایندگان کنگره
۱٫ خانم بهجت مهرآسا،
۲٫ خانم فریده مهمنش،
و آقایان
۳٫ حامد ابراهیمی،
۴٫ ابوتراب ابوترابی،
۵٫ کورش افطسی،
۶٫ دکتر محمد اقتداری،
۷٫ امیررضا امیر بختیار،
۸٫ حسن بیات،
۹٫ منوچهر تقوی بیات،
۱۰٫ ناصر دارابی،
۱۱٫ دکتر فضل اله روحانی،
۱۲٫ ناصر شاهین پر،
۱۳٫ داریوش شیروانی،
۱۴٫ حمید صدر،
۱۵٫ دکتر باقر صمصامی،
۱۶٫ مهندس کامبیز قائم مقام،
۱۷٫ دکتر محسن قائم مقام،
۱۸٫ دکتر عزیزاله کرملو،
۱۹٫ محمد کسائی زاده،
۲۰٫ مهندس بهمن مبشری،
۲۱٫ تراب مستوفی،
۲۲٫ دکتر محمد علی مهرآسا،
۲۳٫ دکتر همایون مهمنش،
۲۴٫ مهندس دارا نیرویی و
۲۵٫ حسین وصال.

را برای عضویت در شورای عالی پیشنهاد کردند که این پیشنهاد نیز به اتفاق آرا به تصویب رسید و نامبردگان به سمت اعضا شورای عالی سازمان انتخاب گردیدند.

با انتخاب اعضا شورای عالی و موفقیت در انجام کلیه وظائف، کنگره در محیطی صمیمانه به پایان رسید.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۲ آذر ۱۳۹۵ برابر ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.