نوریزاد: خامنه ای بایدگریبان چاک کند و خانه به خانه بردرها بکوبد و بگوید اشتباه کردیم

محمد نوریزاد در ۳۱مین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با پرداختن به داستان «موسی و شبان» ازمثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، «تفتیش عقاید» در جامعه امروز ایران، توسط روحانیون تندرو و تحجرگرا را مورد بررسی قرار داد، و گفت امروز آقای خامنه ای باید گریبان چاک کند و خانه به خانه بر درها بکوبد که ما اشتباه کردیم، و هر گونه که میخواهید خدای خود را ستایش کنید.

از: گویا

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.