بیانیه آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران در پاسخ به ادعای امارات

جمعه, 1ام اردیبهشت, 1391
اندازه قلم متن

به نام خداوند جان و خرد

بر آشنایان تاریخ و نقشه های ترسیمی قدیم پوشیده نیست که شیخ نشین های خلیج فارس که اکنون به نام «امارات» شناخته می شوند از عهد داریوش کبیر جزوی از سرزمین ایران و فرمان پذیر شاهان این کشور بوده اند. از اواخر دوران قاجار، سیاست تجاوزگر استعماری به اراضی شیخ نشین ها مانند بسیاری از نقاط جهان دست اندازی کرده و باعنوان حمایت از خودمختاری آنها شیخ یا امیری را برای هریک از نواحی اطراف تعیین کرده و موجب قطع روابط آنها با ایران شده است.
این سیاست پس از سالها سوء استفاده و بهره برداری از مخازن زیرزمینی این شیخ نشین ها سرانجام تصمیم به عمران و سامان بخشی آن نواحی گرفته است و شیخ یا امیری را بظاهر مستقل قلمداد کرده به آنها زیرعنوان «اتحادامارات» موقعیت کشوری بخشیده است. این امارات اکنون به اتکای همان سیاست استعماری پا را از گلیم خود فراتر کشیده و ابوموسی و دو جزیره دیگر را که سال های متمادی در مالکیت ایران بوده، از آن خویش پنداشته و اجازه جسارت در ادعای مالکیت آنها را با پرروئی و گزافه اندیشی بخود داده اند. این اظهارات بی پایه که هر چندگاه از حلقوم بیگانه پناهان بیرون می آید موجب خشم شدید ملت غیور ایران گردیده و برای رویاروئی با امارات ازجان و دل اعلام آمادگی کرده اند.
جبهه ملی ایران که همواره نگهبانی و حفظ تمامیت خاک ایران را نخستین اصل برنامه سیاسی خود قرارداده و آماده جانفشانی درین راه مقدس است، اکنون هم آهنگ با هم میهنان وطنخواه خود با بانگ بلند ادعاهای واهی امارات را درباره جزایر سه گانه بشدت محکوم میکند و مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است.

تهران – ۳۰ فروردینماه ۱۳۹۱
ادیـب بـرومـند


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.