آثارِ رحمانیتِ یک آیه: شاپوربختیار و فریدون فرخزاد


۱۵ مرداد(ششم آگوست) بیست و ششمین سالگشت ترور سبعانۀ شاپوربختیار و همراه وی سروش کتیبه، و ۱۶ مرداد(هفتم اگوست) بیست و پنجمین سالگشت تروروحشیانه فریدون فرخزاد است. این یادداشت و نامِ برخی از ترورشدگان، درگرامیداشتِ یاد وخاطرۀ ماندگارِشاپوربختیاروفریدون فرخزاد، وقربانیان تروریسم حکومت اسلامی درخارج ازکشورمنتشرمی شود.

****

یکی ازعوامل تدوامِ حیات حکومت اسلامی توان و ویژگی ِسرکوبگریِ این حکومت، به ویژه سرکوب خشن و حذف فیزیکی با کاربُرد وحشیانه ترین روش ها برای ایجاد وگسترشِ ترس وارعاب، و بهره گیری روانشناسانه فردی و اجتماعی ازهراس آفرینی ست. حکومت اسلامی خود راحاکمیت نماینده خدا ورسول می پندارد وراهنمایِ فکروعمل برای تدوام حیات اش اینگونه آیه ها بوده ا ست:

“همانا کیفرآنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و درزمین به فساد کوشند جزاین نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و…این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما درآخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.” (ترجمه الهی قمشه ای آیه ۳۳ سوره مائده)
درپیروی ازاین نوع رهنمودها حکومت اسلامی ده‌ها تن ازدگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی و عقیدتی‌اش را درخارج ازمرزهای جغرافیائی ایران نیزبه قتل رسانده است. قتل‌ها وترورهائی که با فتوی آیت الله خمینی، بنیانگذار حکومت اسلامی وبه فرمان حاکم شرع وی، حجتِ اسلام صادق خلخالی آغازشد و سازمان یافته ترازسوی بیت رهبری، وزارت اطلاعات، سپاه قدسِ سپاه پاسداران درهمکاری با دیگرارگان های حکومتی ادامه یافته است.

خلخالی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران به سال ۱۳۵۸دریک مصاحبه مطبوعاتی درجمع خبرنگاران داخلی و خارجی… ضمن تاکید حقانیت احکام صادره از سوی دادگاه های انقلابی اعلام کرد: ” شاه مخلوع، فرح، فریده دیبا( مادرفرح)، غلامرضا پهلوی، اشرف، شاپوربختیار، ارتشبد ازهاری، شریف امامی، ارتشبد اویسی، سپهبد پالیزبان، هوشنگ نهاوندی، اردشیرزاهدی و شعبان بی مخ، که از نظر ملت ایران مجرم شناخته شده اند، محکوم به مرگ اند و هر ایرانی که یکی ازاین افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد…عمل دادگاه های انقلاب طبق آیه ۳۳ سورۀ مائده قران مجید است…محکوم به مرگ در اسلام حق آب خوردن و غذا خوردن را ندارد و باید کشته شود…ملت ما ۱۶۰هزارتا ۲۰۰هزار وشاید ۲۵۰ هزار نفر کشته داد…آنوقت با اعدام حدود صد نفر تبهکارمی گویند دادگاه های ما از اصول انسانی خارج شده اند”. (۱).
خمینی در بیست و ششم بهمن ماه سال ۱۳۶۷ با صدور فتوی قتل سلمان رشدی به تروردر بیرون از مرزهای کشور تحت سلطه اش رسمیت شرعی و اسلامی داد : ” به اطلاع مسلمانان غیورسراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی‌ که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشران مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیورمی‌خواهم تا درهر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند… ضمنا اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.”

علی اکبرهاشمی رفسنجانی یکی ازآمران ترورهای خارج ازکشورو ازاعضای ثابت “شورای امور ویژه” ترورمخالفان، نقش خویش درترورها، به ویژه ترورقاسملو و شرفکندی وهمراهان آن ها نشان داد. دررابطه با ترورشاپوربختیار وسروش کتیبه درصفحه‌ی ۲۵۹ خاطراتِ هاشمی رفسنجانی آمده است:
” سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰: آقای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات آمد. دربارهٔ ضدانقلاب درخارج، گزارش اطلاعاتی داد.” ( و این زمانی ست که هنوز قتل بختیاردرفرانسه رسماً کشف و اعلام نشده است اما فرمانده تروردرجریان امورقراردارد. ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز ۱۷ مرداد یعنی ۴۸ ساعت بعد از وقوع ترور، جنایت کشف می شود.)

” چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۰: آقای علی فلاحیان اطلاع داد که درفرانسه شاپوربختیار و یکی از کارکنانش درمحل اقامت خود در پاریس کشته شده است…پنجشنبه ۱۷مرداد ۱۳۷۰: مدیران وزارت اطلاعات آمدند. آقای علی فلاحیان گزارش داد و من آنها را به مسایل اساسی توجیه نمودم. بعدازظهرخبر کشته شدن شاپور بختیار و دستیارش منتشر شد و بازتاب وسیعی یافت…جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۷۰ دراخبار و گزارش‌ها، مسئله گروگان‌های لبنان و مرگ بختیار، با تفسیرهای گوناگون دربارهٔ آن درصدر است. به وزارت امورخارجه گفتم که برای کمک به آزادی دیگر گروگان های غربی فشار بیاورند و توجهی به تهدیدها نشود…یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۷۰ آقای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات آمد. حواشی بعد از ترور شاپور بختیار را گفت و نزدیک شدن آقای فریدون بویراحمدی به ایران و علل بازداشت آقای اسدی و خانم جهانبانی و احتمالات را توضیح داد. در مورد کنترل مأموران وزارت اطلاعات تذکر دادم”.

علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت کشورکه در دوران وزارت اش ده ها عملیات تروریستی – حکومتی در داخل و خارج کشور انجام شد، در ۳۰ اگوست ۱۹۹۲دریک مصاحبه تلویزیونی گفت: ” ما رد پای آنها ( مخالفین رژیم) را درخارج نیز تعقیب می کنیم. ما آنها را تحت نظر داریم و سال گذشته موفق شدیم که ضربه های سنگینی به اعضای برجسته آنها بزنیم.” (۲)

روح الله حسینیان، درس خوانده‌‌‌ی حوزه علمیه قم و مدرسه حقانی، که به گفته خودش قاتل است، با مقام های نماینده مجلس، قائم مقام دادستانی انقلاب اسلامی مشهد، جانشین دادستانی تهران و سیستان و بلوچستان، دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، رئیس شعبه ۴ دادگاه ویژه روحانیت، رئیس یکی از دادگاه‌های عمومی تهران، جانشین نماینده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات، قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی دروزارت اطلاعات وریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مشاورسیاسی و امنیتی احمدی نژاد، ازمدافعان سعید امامی، معاون امنیتی و مشاوروزیراطلاعات بوده وهست. وی درتایید جنایت های سعید امامی تاکید می کند:حاج سعید صدها عملیات برون مرزی و… وخیلی عملیات داشت واعتقادش همین بود که مخالفان را باید از ِم تیغ گذراند.” (۳)

تروردگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی و عقیدتی‌ حکومت اسلامی درخارج ازکشور یکی از شش کشتارِ حکومتی ست که رهبران حکومت اسلامی و روحانیونِ درقدرت مرتکب شده اند. رد پای رهبران و روحانیون طراز اول حکومتی از آیت الله خمینی وخامنه ای تا علی اکبرهاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان، و وزیرانی همچون علی اکبر ولایتی و تعدادی از کارمندان دولت و قاتلان حرفه ای حکومت اسلامی در کشتارهای خارج از کشور دیده شده است..(۴) دربسیاری موارد جنایتکاران درخارج از کشوردستگیر شده اند، اما با همیاری ها و استفاده از امکان های حکومتی به ایران گریخته و یا فرستاده شده اند. بسیاری ازآمران و عاملان این جنایت ها هم اکنون ازمزایای شرعی و حکومتیِ اعمال جنایتکارانۀ مقدسی که مرتکب شده اند بهره می برند و به مقام و نان و نوائی رسیده اند.(۵)

****

نام برخی از قربانیان تروریسم حکومت اسلامی را می خوانید. (این لیست را کامل کنید و خطا های آن را برطرف سازید (۶).).
۱- ﺷﻬﺮﻳﺎرﺷﻔﻴﻖ ۰۸/۱۲/۱۹۷۹ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، افسرارشد نیروی دریائی و فرزند اشرف پهلوی ﺧﻮاهرمحمد رضا ﺷﺎﻩ.
۲- ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ۲۳/۰۷/۱۹۸۰ واﺷﻨﮕﺘﻦ ـ اﻣﺮﻳﮑﺎ، دﻳﭙﻠﻤﺎت رژیم پهلوی و وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا دردوران حکومت پهلوی.
۳- اﺣﻤﺪ ذواﻟﻨﻮر(ذوالانوار) ۲۹/۰۸/۱۹۸۲ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، از سازمان مجاهدین خلق ایران
۴- ﺷﺎهرخ ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ ۱۴/۰۱/۱۹۸۲ ﻣﺎﻧﻴﻞ ـ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، از سازمان ﻓﺪاﺋﯽ
۵- ﺷﻬﺮام ﻣﻴﺮانی ۰۸/۰۶/۱۹۸۲ هند، از سازمان ﻓﺪاﺋﯽ
۶- اﻣﻴﺮراهدار ۰۱/۰۹/۱۹۸۲ هند، ازسازمان ﭘﻴﮑﺎر
۷- اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر رﺣﻴﻤﯽ ۰۸/۰۲/۱۹۸۳ ﻣﺎﻧﻴﻞ ـ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، سازمان ﻣﺠﺎهدین خلق ایران
۸-ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اوﻳﺴﯽ ۰۷/۰۲/۱۹۸۴ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ارﺗﺸﺒﺪ (فرماندهی ژاندارمری، فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی، فرماندار نظامی تهران. عماد مغنیه معروف به حاج رضوان از فرماندهان نظامی حزب‌الله لبنان و رهبر گروه جهاد اسلامی، مسئولیت ترور غلامعلی اویسی را برعهده گرفت. وی به خاطر بمب‌گذاری سفارت آمریکا در سال ۱۹۸۳ و پادگان نظامی آمریکا و مقر نیروهای حافظ صلح فرانسه دربیروت (که باعث کشته‌شدن بیش از ۳۵۰ نفر شد)، و نیزدربمب‌گذاری سفارت اسرائیل در آرژانتین در سال ۱۹۹۲ و گروگانگیری غربی‌ها دردهه ۸۰ درلبنان، تحت تعقیب بود. منوچهر متکی وزیرسابق امور خارجه ایران در تشییع جنازه این تروریست حضور داشت و پیام‌های تسلیت مقام‌های ایرانی را خواند.”
۹- ﺣﺴﻴﻦ اوﻳﺴﯽ ۰۷/۰۲/۱۹۸۴ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ
۱۰- هادی( حمید) ﻋﺰﻳﺰﻣﺮادی ۲۳/۱۲/۱۹۸۵ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ
۱۱- ﺑﻬﺮوز ﺷﺎهوردی ﻟﻮ ۲۷/۰۸/۱۹۸۵ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ
۱۲- ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﺳﻌﻴﺪان ۱۲/۱۱/۱۹۸۶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، اﻓﺴﺮﻧﻴﺮوی درﻳﺎﺋﯽ
۱۳- ﻣﻴﺮﻣﻨﻮت ( میر مولا داد) ۰۸/۰۶/۱۹۸۵ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ رژیم ﺷﺎهنشاهی، رئیس قبیله دشتیاری
۱۴- ﺑﻴﮋن ﻓﺎﺿﻠﯽ ۰۱/۰۷/۱۹۸۶ ﻟﻨﺪن ـ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ (وی فرزند رضا فاضلی، هنرپیشه منتقد حکومت اسلامی ست. بیژن دراثر بمب گذاری توسط عوامل حکومت اسلامی در۲۸ مرداد ۱۳۶۵ در فروشگاه خود واقع در لندن کشته شد. این بمب برای ترور رضا فاضلی کار گذاشته شده بود که به کشته شدن فرزند وی منجر شد.)
۱۵- اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﺮد ۲۴/۱۰/۱۹۸۶ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ
۱۶- ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻳﮑﺒﻨﺪ ۰۴/۱۲/۱۹۸۶ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، سازمان ﻓﺪائی
۱۷- ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی ۱۶/۰۱/۱۹۸۷ هاﻣﺒﻮرگ ـ ﺁﻟﻤﺎن، ﺧﻠﺒﺎنِ ( بازیکن خط دفاع سابق تیم‌های پرسپولیس و عقاب تهران، وی خلبان ویژه پروازرهبران حکومت اسلامی از جمله رفسنجانی و خامنه‌ای بود که در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۶۵ با یک فروند هواپیمای جت فالکون به عراق گریخته بود.).
۱۸- ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ(حسین) ﻣﻨﺼﻮری ۲۵/۰۷/۱۹۸۷ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ازﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی
۱۹- اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ﻃﺎﻟﺒﯽ ۱۰/۰۹/۱۹۸۷ ژﻧﻮ ـ ﺳﻮﺋﻴﺲ، ﺧﻠﺒﺎن
۲۰- ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑطهوری ۱۵/۰۶/۱۹۸۷ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، از ﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی
۲۱- ﻓﺮاﻣﺮز ﺁﻗﺎﻳﯽ ۰۸/۰۷/۱۹۸۷ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ازﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی
۲۲- ﺟﻮاد ﺣﺎﺋﺮی ۰۱/۱۲/۱۹۸۷ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ازﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی
۲۳- ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﭼﻴﺘﮕﺮ(بهمنی) ۱۹/۰۵/۱۹۸۷ وﻳﻦ ـ اﺗﺮﻳﺶ، عضورهبری حزب کار (توفان)( فردی به نام مستعار علی آمیزطبع از ایران از طریق نامه‌نگاری با وی تماس گرفت و قراری در وین پایتخت اتریش گذاشت. چیتگر برای ملاقات با آن فرد به وین رفت… پلیس اتریش جسد متلاشی شده او را، که از پشت سر دو گلوله به مغزش شلیک شده بود، کشف کرد.”.
۲۴- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻒ زادﻩ ۰۸/۰۷/۱۹۸۷ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، از مخالفان حکومت اسلامی
۲۵-ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮی ﺗﻮﮐﻠﯽ ۰۳/۱۰/۱۹۸۷ ﻟﻨﺪن ـ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ
۲۶- ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﻮی ﺗﻮﮐﻠﯽ ( فرزند علی نبوی توکلی) ۰۳/۱۰/۱۹۸۷ ﻟﻨﺪن ـ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ
۲۷- صدیق کمانگر، سال ۱۳ شهریور ۱۳۶۸، عراق، کومله
۲۸-ﻋﻄﺎاﻟله ﺑﺎی اﺣﻤﺪی ۰۴/۰۶/۱۹۸۹ اﻣﺎرت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ
۲۹- اﮐﺮم (م.) ﺑﺎی اﺣﻤﺪی ۰۴/۰۶/۱۹۸۹، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ
۳۰- ﺑﻬﻤﻦ ﺟﻮادی( غلام کشاورز) ۲۶/۰۸/۱۹۸۹ ﻗﺒﺮس، ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان.( قصد دیدار با مادر و برادرش پس از ۸ سال دوری از آنان را داشت که توسط یک موتورسوار با سه گلوله در برابر چشمان مادر، برادر، همسر و دو فرزند خردسال ترورشد.)
۳۱- ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎدری ﺁذر ۱۳/۰۷/۱۹۸۹ وﻳﻦ ـ اﻃﺮﻳﺶ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۳۲- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ۱۳/۰۷/۱۹۸۹ وﻳﻦ ـ اﻃﺮﻳﺶ، دبیرکل ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ایران(برای رسیدن به راه‌ حل مسالمت آمیز در کردستان با تنی چند ازنمایندگان حکومت اسلامی دروین، بر سرمیزمذاکره صلح به دست نمایندگان حکومت اسلامی که برای مذاکره فرستاده شده بودند، کشته شد.)
۳۳- فاضل رسول( رسول فاضل)۱۳/۰۷/۱۹۸۹ وﻳﻦ ـ اﻃﺮﻳﺶ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ
۳۴- هادی ﺑﻠﻮچ ﺧﺎن ۱۶/۰۲/۱۹۹۰ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ
۳۵- ﺳﻴﺮوس اﻟﻬﯽ ۲۳/۱۰/۱۹۹۰ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، از بنیانگذاران سازمان درفش کاویانی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه ملی ایران و مشاوروزیرآموزش و پرورش در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی.
۳۶- ﮐﺎﻇﻢ رﺟﻮی ۲۴/۰۴/۱۹۹۰ ژﻧﻮ ـ ﺳﻮﺋﻴﺲ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ(دکترای حقوق از فرانسه، عضو هیئت علمی انستیتوی عالی حقوق بین‌الملل دانشگاه ژنو).
۳۷- ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﻒ ﭘﻮر ۱۵/۰۷/۱۹۹۰ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۳۸- ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺨﻌﯽ ۰۱/۱۰/۱۹۹۰ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﭘﻨﺎهنده ﺳﻴﺎﺳﯽ
۳۹- ﻋﻔﺖ ﻗﺎﺿﯽ ۰۶/۰۹/۱۹۹۰ ﺳﻮﺋﺪ، از ﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی(دختر قاضی محمد رهبر و بنیانگذار حزب دموکرات کردستان و رئیس جمهور جمهوری مهاباد بود.)
۴۰- ن. رﻓﻴﻊ زادﻩ ۲۶/۰۳/۱۹۹۲ ﻧﻴﻮ ﺟﺮﺳﯽ ـ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ، افسرارﺗش در دوران رژیم پهلوی
۴۱- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ ۱۸/۰۴/۱۹۹۱ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، رئیس هیئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران. (در مقابل آسانسور منزل مسکونی خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید.)
۴۲- ﺷﺎﭘﻮرﺑﺨﺘﻴﺎر ۰۶/۰۸/۱۹۹۱ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ (دبیرکل سابق حزب ایران، عضو اخراج شده جبهه ملی ایران، بنیان‌گذار نهضت مقاومت ملی ایران در سال ۱۳۵۹ و آخرین نخست‌وزیر ایران در رژیم پهلوی.)
۴۳- سروش کتیبه ۰۶/۰۸/۱۹۹۱ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ
۴۴- ﻓﺮﻳﺪون ﻓﺮﺧﺰاد ۰۹/۰۸/۱۹۹۲ ﺑﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، شومن، خواننده، هنرپیشه و شاعر ( وی در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ (۶ اوت سال ۱۹۹۲) در محل سکونتش در شهر بن در آلمان بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید. قاتلان شکمش را دریدند و زبان و گوش و دماغش را بریدند و جنازه او را آلوده کردند.)
۴۵- هماﻳﻮن اردﻻن ۱۷/۱۱/۱۹۹۲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۴۶- ﻧﻮری دهکردی ۱۷/۰۹/۱۹۹۲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، از ﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی
۴۷- ﺻﺎدق ﺷﺮﻓﮑﻨﺪی ۱۷/۰۹/۱۹۹۲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، استاد دانشگاه و دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران
۴۸- ﻓﺘﺎح ﻋﺒﺪﻟﯽ ۱۷/۰۹/۱۹۹۲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۴۹-ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ۰۴/۰۶/۱۹۹۲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، سازمان مجاهدین خلق. ( ” بنا به اعتراف یکی از تروریست های ترک که در ربودن و قتل علی اکبر قربانی در ترکیه شرکت داشت….قاتلان از شکنجه دادن قربانی نوار ویدئو گرفتند. تروریست ها، قربانی را پس از دادن انواع شکنجه ها، از جمله قطع آلت تناسلی، قطعه قطعه کردند- برگرفته از نشریه ” ایران زمین”)
۵۰- ﻋﺒﺎس ﻗﻠﯽ زادﻩ(عاقلی زاده) ۲۶/۱۲/۱۹۹۲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ
۵۱- ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدری ۱۹۹۳ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺁﻧﮑﺎرا ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۵۲- ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ( حسین) ارﺑﺎب کاظمی ۰۶/۰۶/۱۹۹۳ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، از سازمان ﻣﺠﺎهدین خلق
۵۳- ﺑﻬﺮام ﺁزادﻓﺮ ۲۸/۰۸/۱۹۹۳ ﺁﻧﮑﺎرا ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۵۴- هیبت الله ﻧﺎروﺋﯽ ۰۹/۰۳/۱۹۹۳ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، رﺋﻴﺲ ایل ﻧﺎروﺋﯽ
۵۵- دلاویز ناروئی۰۹/۰۳/۱۹۹۳ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
۵۶- ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﻘﺪی ۱۶/۰۳/۱۹۹۳ رم ـ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ( وی کاردار سفارت رژیم اسلامی در ایتالیا بودکه در اسفند ۱۳۶۰ به شورای ملی مقاومت پیوست و عضو هیأت نمایندگی شورای‌ ملی مقاومت در ایتالیا و بعد مسئول شورا در این کشور شد.)
۵۷- ﻃﻪ (طاما) ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ ۱۹۹۳ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۵۸- ﻣﻬﻴﻦ ارﺟﻤﻨﺪ ۱۹۹۴ دﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺗﺮﮐﻴﻪ، از ﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی
۵۹- اﺑﻮﺑﮑﺮ هداﻳﺘﯽ ۱۷/۰۱/۱۹۹۴ ﺳﻮﺋﺪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
۶۰- ﻋﺜﻤﺎن اﻣﻴﻨﯽ ۲۴/۰۶/۱۹۹۴ ﮐﭙﻨﻬﺎک ـ داﻧﻤﺎرک، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۶۱- ﻣﻬﺘﺎب رﺷﻴﺪی ۲۹/۰۱/۱۹۹۴ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۶۲- ﻧﺎﺻﺮ رﺷﻴﺪی ۲۹/۰۱/۱۹۹۴ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۶۳- ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﺸﻴﺪ زهی ۰۴/۰۳/۱۹۹۶ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﻣﺨﺎﻟﻒ حکومت اسلامی
۶۴- ﻣﺮﻳﻢ ﺟﺎودان ﺟﻮﮐﺎر ۱۹۹۶ ﻣﺎرس، ﺗﺮﮐﻴﻪ، سازمان مجاهدین خلق
۶۵- زهرا رﺟﺒﯽ ۲۰/۰۲/۱۹۹۶ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، سازمان مجاهدین خلق
۶۶- ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﺮادی ۲۰/۰۲/۱۹۹۶ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، سازمان مجاهدین خلق
۶۷- ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﻼزادﻩ ۰۴/۰۳/۱۹۹۶ ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، روﺣﺎﻧﯽ اهل ﺗﺴﻨﻦ
۶۸- رﺿﺎ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن( کوروش آریامنش) ۲۸/۰۵/۱۹۹۶ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ، معاون وزیر آموزش و پرورش در دوران رژیم پهلوی و ناشر مجله “ما آزادگان”
۶۹- ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻﺋﯽ ۳۱/۱۰/۱۹۹۶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، سازمان ﻓﺪاﺋﯽ
۷۰ – ﮐﺎوﻩ زارﻋﯽ ۲۲/۰۸/۲۰۰۵ ﻟﻴﻨﺪزﺑﺮی ـ ﺳﻮﺋﺪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۷۱- سعید کریمیان، آوریل سال ۲۰۱۷، استانبول، ترکیه، مدیر شبکه تلویزیونی جـِم
****
۷۲- ﮐﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ زادﻩ استکهلم ـ ﺳﻮﺋﺪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
۷۳- منوچهر فرهنگی، آوریل سال ۲۰۰۸، اسپانیا، زرتشتی ( ۸۲ ساله، نیازمند منبع موثق)
۷۴- راننده‌ی سابق رضا پهلوی، تبعه سوئد ( نیازمند منبع موثق)
۷۵- فیروزه دهقان پور، اوماها- امریکا، دانشجو وهوادار سازمان چریک های فدائی خلق، قتل با ضربات چاقو( ایران تایمز، ۱۹ آگوست ۱۹۸۳) ( نیازمند منبع موثق)
۷۶- فرامرز- د، برلین غربی، سلطنت طلب، با ضربات چاقوی دوجوان عرب( لبنانی) به قتل رسید.(ایران تایمز- نیازمند منبع موثق)
۷۷- فتح‌الله منوچهری (فرود فولادوند)، رهبرانجمن پادشاهی، ا لکساندر ولی‌زاده و ناظم اشمیت عازم سفر به نوار مرزی ایران بوده‌اند که به گفتهٔ سازمان عفو بین‌الملل از تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷ دراستان حکاری ترکیه و در نزدیکی مرز ایران ناپدید شده‌اند. به گفته فرزند فولادوند” به احتمال زیاد دریکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در تهران زندانی‌ اند.” ( نیازمند منبع موثق)
۷۸- برخی افراد نام آن ها در لیست های مختلف آمده، اما اطلاع دقیقی در مورد آن ها نیست: ( نیازمند منبع موثق):
فرامرزعکایی (پاکستان)، باقرزاده (مجاهد – کابل)، ا. رحیمی طالقانی، م.اهری، منصورمقدم، س. یزدان پناه، محمد قادری، غفورحمزه ای، فرزانه حامد، ناصر مرجانابی، منصورامینی، علیرضا حسن پورشفیع زاده ( پاکستان)، سیف الله سلیمانپور و برادر وی)، حسین کشاورز( مجاهد)، حسین کشور( پاکستان)، شاهپورفیروزی، بهروزباقری درانفجاربمب، ( فرزند بهمن باقری فرمانده سابق نیروی دریائی). ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮی (ﺣﺰب رﻧﺠﺒﺮان اﻳﺮان).
۷۹- ترورشدگان در کردستان عراق: دفترنمایندگی کومه‌له درخارج از کشوراسامی ۲۱۰ تن از افراد اپوزیسیون ایرانی را که در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ در کردستان عراق مورد سوء قصد عوامل جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند را اعلام کرده است. (۷)
*****
۸۰- افرادی که مورد سوءقصد و عملیات تروریستی قرار گرفتند اما جان سالم به دربردند:
شاپوربختیار دراولین سوء قصد در۱۸ ژوئیه ۱۹۸۰ توسط تروریست اجاره ای حکومت اسلامی، انیس نقاش (لبنانی) آسیب ندید. در این عملیات تروریستی یک پلیس جوان زخمی و فلج شد ویکی ازهمسایگان خانهٔ بختیار به قتل رسید.
رافیک، هنرمند درامریکا، محمدعلی حسین پور، ابوبکر(کامران)هدایتی، مهدی حائری، حسین میرعابدینی، مهندس مجتهدزاده، امیرحسین امیرپرویزاز هدف های عملیات تروریستی حکومت اسلامی بودند.
****
اقدام های تروریستی در کشورهای دیگر:
حکومت اسلامی در کنارحضور تروریستی – نظامی علنی در لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن و… به اشکال دیگرنیز حضور تروریستی اش را در کشورهای مختلف جهان نشان داده است. چند نمونه:
۱- تحریک و تشویق و جایزه گذاشتن برای ترورسلمان رشدی وناشران و مترجمان کتاب ” آیه های شیطانی” و تهدید کاریکاتوریست هائی که طرح خمینی و محمد و مشابهین شان را کشیده اند. این اقدام ها دربسیاری از کشورها با قتل، آتش زدن و تخریب و درگیری های فیزیکی همراه بوده اند. درهند وپاکستان اعتراض ها ده ها کشته برجای گذاشتند.
” زخمی شدن کاپریلو مترجم ایتالیایی کتاب ‘آیات شیطانی’ با ضربات چاقو… تلاش برای به آتش کشیدن یک کتابفروشی در لندن و طراحی بمب‌گذاری در رابطه با سلمان رشدی توسط فردی به نام مهرداد کوکبی ( ۲۳ دسامبر۱۹۸۹) تلاش نافرجام ترور، ناشر نروژی کتاب سلمان رشدی، ویلیام نیگارد، ( ۱۱ اکتبر۱۹۹۳).
” چند ماه پس ازفتوای خمینی، مصطفی مازح، لبنانی خود را برای اجرای حکم به انگلیس رساند و درهتل محل نگهداری سلمان رشدی مستقر شد که پیش ازانجام عملیات، بمب منفجر شد و وی کشته شد…” ( روزنامه جمهوری اسلامی)
۲- بمب گذاری، آتش زدن، تخریب و ایجاد درگیری و رعب و وحشت در کشورهای مختلف. چند نمونه:
– بمب گذاری و مرگ رهبرگروه سنی صحابه در لاهور ۱۹ ژانویه ۱۹۹۷٫
– حمله به مراکز زندگی و تجمع پناهندگان ایرانی به ویژه درپاکستان و هند و ترکیه، که تا به حال تعدادی زخمی و کشته بر جای گذاشته است.
-” بیش از ۱۵۰ تن از چاقوکشان جمهوری اسلامی در حمله به خوابگاه دانشجویان ایرانی در شهر ماینس آلمان، تعدادی از دانشجویان را زخمی‌کردند… در فرانسه – پاریس، ماموران جمهوری اسلامی و کارمندان و دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی به فعالان سازمان مجاهدین خلق، که در سطح شهر اعلامیه پخش ‌می‌کردند با چوب و چماق و چاقو حمله کردند و آن‌ها را مضروب ساختند. سازمان مجاهدین خلق در کتابی با عنوان “در جنگ با بشریت” نام و عکس تعدادی از این افراد را منتشر کرده است.”
۳- ارسال بمب پاکتی برای مخالفان، برای نمونه: محمد علی حسین پور، دانشجوی ایرانی درپاریس براثر انفجار بمب که دردرون بسته پستی جاسازی شده بود زخمی می شود.( ایرانشهر، ۴ تیرماه ۱۳۶۳) ( موارد مشابه ای در اروپا به ویژه ازسوئد گزارش شده است، عفت قاضی با همین شیوه ترور شد.)
۴- ترور افرادی از کشورها و ملیت های مختلف :
– ترور و کشتار در آرژانتین( بوئنوس آیرس) (۸)
– پل کلبنیکوف، نویسنده آمریکایی مجله فوربزکه مقاله‌ای با نام “آخوندهای میلیونر ایران” نوشته بود، وقتی از دفتر مجله در مسکو خارج می شد، به ضرب گلوله به قتل رسید.
– سه ایرانی به اتهام “ترور افراد” در ولایت هرات بازداشت شدند.
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38567111
– طرح ترورعادل الجبیر، سفیرعربستان در خاک امریکا توسط سپاه قدس. در ۱۹ مهر ۱۳۹۰ -۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا خبر این طرح تروریستی را اعلام کرد. تروریست ها یک شهروند ایرانی-آمریکایی به نام منصور ارباب‌سیَر، و علی غلام شکوری افسرارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، معرفی شده اند.
– تروررافق تقی، پزشک، نویسنده ورئیس “مجمع نویسندگان آزاد” آذربایجان، ۲۸آبان سال ۱۳۹۰٫ این نویسنده که هدف سوءقصد یک تروریست قرارگرفت روز چهارشنبه دوم آذر ماه در گذشت.(۹)
*****
منابع و توضیح ها:
۱- صادق خلخالی، ایام انزوا، خاطرات، جلد نخست، نشرسایه، سال انتشار ۱۳۸۰، صص ۷۵-۷۹
۲- تعقیب مخالفین رژیم درخارج، علم و جامعه ( واشنگتن دی.سی )، شماره ۱۱۴، آذر ماه ۱۳۷۲
۳- بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، جلد ۳، نشر باران، ۲۰۰۲
۴- گزارش های دادگاه های مربوط به ترور عبدالرحمن قاسملو و همراه وی در اتریش و کشتار میکونوس در برلین
۵- نام برخی دیگراز متهمان ( آمر و عامل) : روح‌الله حسینیان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، غلامحسین محسنی اژه‌ ای، محسن رفیقدوست…. محمد جعفر صحرارودی، حاجی مصطفوی لاجوردی، امیر منصور بزرگیان، محمد آزادی، عبدالرحمان بنی‌هاشمی، فریدون بویراحمدی، کاظم دارابی، عباس رایل، یوسف امین، داود صلاح‌الدین، انیس نقاش، علی وکیلی‌راد، وحید گرجی،مرتضی شریف اصفهانی(مرتضی قبه)، سعید امامی ( اسلامی) و…
۶- در سال ۱۹۹۹ لیستی منتشر شد با حدود ۳۰۰ نام، آن لیست دقیق و قابل وثوق نبود. برای لیست ارائه شده از منابع زیرنیز استفاده شده است :
– گزارشی از: ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ”.
– ماشین کشتار( ترور) تهران، گزارشی ازگروه حقوق بشر پارلمان انگلیس در ماه مارس ۱۹۹۴:
“… قرن‌ها یکی ازاصول حقوق بین المللی حمایت از قربانیانی بود که برای فرار از سرکوب در کشورهای دیگر پناه می جستند. در قرن بیستم، قربانیان هیتلر، استالین، موسولینی، پل پوت، سوهارتو، گالتیری، استرونسر، نی وین و چائوشسکو همگی در پناهندگی از امنیت برخوردار شدند. برای اولین باردر تاریخ، یک کشور برای کشتن مخالفان خود که در تبعید هستند در سراسر جهان اقدام می کند. این گزارش مجموعه ای است که اعضای پارلمان و علاقمندان را در جریان جزییات اقدام های دولت ایران قرار می دهد. گزارش به قطعنامه سوکمیسیون حمایت از حقوق اقلیت ها مورخ ۱۷ اوت ۱۹۹۳ اشاره می کند و اقدام ها و تحقیقات پروفسور گالیندوپل، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، می پردازد و سپس سازماندهی دستگاه ترور ایران را معرفی می کند و به ترتیب در مورد پرونده آدم ربایی مهندس مجتهدزاده و… می پردازد”
– هفته نامه اشپیگل، ۱۲ اردیبهشت، گزارش سری منتسب به “گروه ایران” در اداره فدرال برای امنیت داخلی به تاریخ ۲۹ ژوئن ۹۳/ در این گزارش آمده است:
“سوء قصد علیه ایرانیان باید توسط شعبه سرویس مخفی ایران در بن تدارک و تحت نام رمز “بزرگ علوی” انجام گرفته باشد. بنابر همین گزارش شعبه “وزارت اطلاعات و امنیت” ایران که بین سه سرویس مخفی ایران که در آلمان فعال هستند از همه بزرگ تر می باشد و درسفارت ایران دربن دارای مرکزی برای اقدام هایی در سطح اروپای غربی است. این شعبه وزارت اطلاعات از پایان سال ۱۹۸۶ و ابتدای ۱۹۸۷ به وجود آمده است. شعبه مورد نظر در یک طبقه حفاظت شده سفارت قرار دارد و یک اتاق مخابرات در اختیار دارد. در آن جا حداقل ۲۰ نفر پرسنل مشغول به کارند…”
۷- لیست قربانیان ترورحکومت اسلامی در خارج از ایران، بالاترین( برگرفته از سایت حزب سوسیال دموکرات ایران)
http://www.spiran.com/fa/humanrights/terorlistedesis.html
۸- – “ترور در بوئنس آیرس، جنایت فراموش شدۀ جمهوری اسلامی علیه بشریت”
http://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/12/terror-in-buenos-aires-the-islamic-republics-forgotten-crime-against-humanity#sthash.GOdtFJF2.dpbs
۹- بی بی سی، چهارشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶ (۸ آذر ۱۳۸۵) در گزارشی با عنوان “آیت الله محمد فاضل لنکرانی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، برای دو روزنامه نگار درجمهوری آذربایجان فتوای قتل صادرکرده است.”، نوشت: آن گونه که دفتر آیت الله فاضل لنکرانی اعلام کرده، جمعی از مقلدان وی درجمهوری آذربایجان نامه ای خطاب به وی نوشته و پرسیده اند که وظیفه مسلمانان در قبال نویسنده ای که به گفته آنان، اروپا را برتراز خاورمیانه دانسته، دین اسلام را در برابر مسیحیت پست و بی ارزش نشان داده، با کلمات “ناپسند و نالایق” به پیامبر اسلام توهین کرده، تمامی مقدسات اسلام را به تمسخر گرفته و در پایان مقاله اش هم اعلام کرده که همه این مطالب را آگاهانه و از روی عمد نوشته است و باز هم خواهد نوشت چیست؟
آیت الله فاضل لنکرانی، درپاسخ نوشته که فردی که چنین مقاله ای نوشته، اگر مسلمان زاده باشد، به دلیل ارتداد (برگشتن از دین اسلام) و اگر کافر باشد به دلیل توهین به پیامبر اسلام باید به قتل برسد و قتل او برهرکسی که به وی دسترسی داشته باشد لازم است. بنابر فتوای این مرجع تقلید شیعه، مسئول نشریه ای که مقاله چنین نویسنده ای را چاپ کرده نیزهمین حکم را دارد. بنابراین، نویسنده ای که آیت الله فاضل لنکرانی خواستار قتل آن ها شده بود، رافق تقی و سمیر صداقت اوغلو، سردبیر نشریه صنعت بودند.”
برخی دیگر از منابع:
– جنگل شوکران، نامه ها و وصیت نامه ها، مهدی اصلانی و مسعود نقره کار، انتشارات آرش، پاریس
– مقدمه ای برکشتار دگراندیشان درایران، انتشارات فروغ، چاپ دوم
– درباره ترورمیکونوس دربرلین ر. ک. به: سند افشاگرانه سازمان اطلاعات داخل آلمان در رابطه با دادگاه میکونوس در برلین پیرامون قتل صادق شرفکندی و همراهانش: گزارش گروه کار ایران، سازمان اطلاعات داخلی آلمان، درمورد فعالیت های سازمان های اطلاعاتی ایران (۱۹۹۴-۱۹۹۳)، انتشارات سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران. و نوشته هاو مصاحبه های پرویز دستمالچی
– درباره کشتار برلین، ایران تایمز، شماره۱۱۱۴، جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۷۱
– خنیاگردرخون، درشناخت و بزرگداشت فریدون فرخزاد، به کوشش میرزا آقا عسگری ( مانی)، چاپ دوم، شرکت کتاب، لس آنجلس.
– میرزا آقا عسگری (مانی)، به جرم دگراندیشی مجازات شدیم، سایت ادبیات و فرهنگ / سایت نویسا، ۲۹ بهمن۱۳۸۶
– پرویز دستمالچی، ترور به نام خدا.
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article3343
-علی اکبر هاشمی رفسنجانی و ترورهای خارج از کشور، سایت حقوق بشر در ایران
https://humanrightsiniran.org/1395/32616/
– حمید شوکت، پروازدرظلمت، زندگانی سیاسی شاپور بختیار، نشربازتاب ( آلمان) ۲۰۱۴
– اکبرگنجی، عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، طرح نو، ۱۳۷۹
– نشریه ایرانشهر، جمعه ۱۱ تیرماه سال ۱۳۶۱، دوره چهارم، شماره ۱۶(شماره پی در پی ۱۴۷) / نشریه ایرانشهر، جمعه ۲۶ آذرماه ۱۳۶۱، دوره چهارم، شماره ۳۹ (شماره پی در پی ۱۷۰)
– ایران و پرونده‌های تروریسم دولتی، ر.ک به ویکیپیدای فارسی، دانشنامه آزاد

از: گویا

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.