خمینی: «مصدق اگر میماند، به اسلام سیلی میزد … لاکن سیلی خورد!»

خمینى « مصدق اگر میماند، به اسلام سیلى میزد ... لاکن سیلى خورد! »؛

خمینی: مصدق اگر میماند به اسلام سیلی میزد لاکن سیلی خورد!

امروزه دیگر همکاری و همیاری بسیاری از روحانیان خرد و کلان در ایران با کودتای ٢٨ امرداد بر کسی پوشیده نیست. سندهای محرمانه آمریکا و انگلیس که چند سالیست آزاد شده اند حکایت از همکاری گستردۀ آیت الله العظمی بروجردی (بزرگترین مرجع تقلید شیعه در زمان کودتا) و آیت الله کاشانی و آیت الله محمد بهبهانی و نواب صفوی و حجت السلام فلسفی و حجت السلام شمس قنات آبادی و حتی آیت الله خمینی در کودتای ٢٨ امرداد دارند و خودشان نیز به آن اقرار دارند. در این ویدیو آیت الله خمینی حتی دکتر محمد مصدق را کافر میخواند که خودبخود عزل و برکنار برای دکتر محمد مصدق را روشن میسازد که همانا همکاری همه جانبه با بیگانگان (آمریکا و بریتانیا) برای انجام کودتا و برکناری دولت ملی مصدق بود. آیت الله بروجردی در تلگرامی به شاه در ایتالیا (شاه و ثریا به عراق و سپس به ایتالیا گریخته بودند) از شاه خواست که به ایران برگردد. گروههایی از مساجد و تکیه های تهران از مقلدان آیت الله بروجردی بودند با همکاری ارتش و ارازل اوباش لاتها و باجگیران و قماربازان محله های جنوب شهر و شهر نو به خانۀ مصدق یورش بردند و سربازها خانۀ مصدق را با گلوله و رگبار مسلسل به ویرانه تبدیل کردند و سپس مقلدان آیت الله بروجردی خانۀ مصدق (کافر) به یغما بردند و هر چه که در خانه بود و حتی سیم های برق را کندند و با خود بردند چون ملاها او را کافر میخواندند. گروهی دیگر نیز با تانکها و زره پوش ارتشی به مجلس و ادارۀ رادیو رفتند و آن مکانها و مراکز حساس را در اختیار خود گرفتند. چند روزی گذشت و کودتا به پیروزی کامل رسید. سپس شاه برگشت و نظامیان و نمایندگان ملاها در فرودگاه به پیشواز او رفتند. و پس از آن بگیر و ببند و اعدامها آغاز شد و هرکسی را به جرم کمونیست بودن میگرفتند و مانند امروز که مردم اسیر دژخیمان عمامه بسر هستیم، آنروزها هم شکنجه و اعدام و یا سالها زندان در انتظار مردم بینوا بود.

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

2 دیدگاه

  1. درود همه تاریخ ایران بر مصدق بزرگ که دانه پربها و نادری بود که تاریخ ایران به یاد ندارد. نام او مانند نام ایران جاودانه است و هر چه بیشتر زمان بگذرد و فرهیختگی زمینه رشد بیابد، نام مصدق در وانفسای تاریخ ایران بیشتر خواهد درخشید. خوشا به حالش که در فرصتی تاریخی توانست آنگونه زندگی کند که می خواست. مصدق بزرگ ایران را شایسته سوییس شدن می دانست و او تنها سیاستمداری بود که به این باور داشت. زهی اعتماد به مردم و زهی وطنپرستی بی مانند. خمینی از حسادت علاقه مردم به مصدق آنچنان افساربریده بود که او را کافر خواند. البته بدون هیچ شک و تردیدی خمینی و مصدق پیرو یک دین نبودند چنانکه یکی در قعر چاه ارتجاع و بی اخلاقی و جنایت غوط خورد تا مرد و دیگری بر تارک آسمان اخلاق و انسانیت و آزادگی دندان بر سر جگر خونین برای ایران و مردم آن گذاشت و تا پای جان به عهد خود با مردم و وطن پایدار ماند. درود بر او و حضور بلندش که هنوز به تاریخ نپیوسته است.

    1. درود ،ای کاش افراد فرهیخته مثل شما زیاد بودن , الان یکی باید این سلطنت طلب هارو جمع کنه که دکتر مصدق رو عامل شوروی میدونن

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.