تعریف خمینی از کاشانی

تعریف خمینی از کاشانی

در این ویدئو خمینی از کاشانی تعریف میکند.
یادآوری میشود که ابوالقاسم کاشانی یکی از عوامل کودتای ننگین ۲۸ مرداد بود که ارتباط او با سازمان جاسوسی آمریکا و انگلیس و دربار بر اساس اسناد منتشر شده از طرف سیا ثابت شده است.

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.