طرح ترامپ برای افغانستان، دستگیری جاسوسان اسرائیلی و ماجرای سقوط شاه در نگاه فرامرز دادرس

طرح ترامپ برای افغانستان، دستگیری جاسوسان اسرائیلی و ماجرای سقوط شاه در نگاه فرامرز دادرس

سعید بهبهانی گفت و گوئی دارد با فرامرز دادرس کارشناس نظامی و اطلاعاتی

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.