یک روحانی: هرجا خلأ روحانی بود، خلأ آخوند بود زندان ها پر شد

*****

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

2 دیدگاه

  1. هرجا آخوند وجود داشتهی باشد ولو یکنفر فساد – نکبت – آدمکشی وجنایت – دزدیهای خرد وکلان – اختلاس – رانت خواری – تجاوز – غارتگری – زنبارگی – شکم پرستی – دروغگوئی – ریا – نفرت و هرج ومرج اجتماعی – تربیتی وامنیتی بوجود میآید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.