انیمشن دادن وام به آقازاده ها

اعطای وامهای سنگین به آقازاده ها بانک ها را به مرز ورشکستگی کشانده است

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.