احمد خاتمی: اگر زنی در حال شیردادن بچه موسیقی گوش بده بچه اش زنازاده میشه

سرگرمی

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

2 دیدگاه

  1. من چشم دیدن آخوند ها رو ندارم. ولی تابلوه که حرفش رو قطع کردین و ظاهرا داره برای رد این حرف اون رو نقل می کنه. اگه راست می گین کل فیلم ر و بذارین تا معلوم شه درست می گم یا نه. اگر نمی خواهید بگذارید و شما فکر می کنید با دروغ‌گویی تابلوی احمقانه و وقیحانه می تونید کاری برای ایران بکنید توی مغزتون بجز گه نیست یا دستکمی از آخوندها ندارین.

  2. شما ملیون که هنوز به پیرهن مصدق جسبیده اید خجالت بکشید. واقعا خاتمی دارد این حرف را رد میکندو زنا زاده شدن مربوظ به قبل از تشکیل جنین است . چه نیازیست برای رد کردن اخوندها به یک چنین کارهای احمقانه دست زدو

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.