بازگشت مومیایی

kamran

رامین کامران

اخیراً جسدی مومیایی شده در ایران از خاک بیرون کشیده شده که شایع شده جسد رضا شاه است.

البته احتمال این هست که هنگام دفن رضا شاه، فکر کرده باشند تا به سبک فراعنه در جایی دورتر از قبر رسمی دفنش بکنند که از دسترس حرمت شکنان دورش نگاه دارند. شاید هم این فکر، سرجهازی عروس مصری بوده.

طبعاً اتفاقی از این دست هم به تعبیرات دامن میزند و هم به توهمات. در ایران، بخصوص پس از چهل سال خرافه پراکنی نظام اسلامی، بازار این حرفها زود گرم میشود. اول مشتری این ترهات پهلوی طلبان هستند که انجمن حفاظت از مومیایی درست کرده اند و میکوشند این اتفاق را در امتداد اعتراضات دی ماه قرار بدهند و برخی از آنها طوری رفتار میکنند که گویی رضا شاه برگشته چون مردم صدایش زده اند. انگار فریادهای میانۀ خیابان ورد بوده، نه شعار و افاقه کرده. حال معلوم نیست از سوی کدام مرجع. دلشان به ماورأالطبیعه خوش است، در کنار آمریکا. باید به حال خود واگذاشتشان چون هر دو به یک اندازه ممکن است به اینها مراد بدهند.

به هر صورت در مملکتی که بازگشت امامش با افتادن تصویر او در ماه، بشارت داده شد، لابد بازگشت پادشاهیش هم باید با همین مقدمات باشد. فقط مانده بود اسلامی ها در این مورد سخن از خرافه گرایی بگویند که گفتند و در نشریاتشان منعکس هم شد. این لابد وجه مدرن اسلامگرایی است که با این حرفها مبارزه میکند، البته نزد دیگران.

حرف ما بسیار ساده است. خطاب به اسلامی ها، مرده را، هر کس که هست، در گور بکنید و حرمتش را نگه دارید، وارد بحث خرافات هم نشوید که به صلاحتان نیست. خطاب به پهلوی چی ها، نظام پادشاهی را نمیتوانید از گور بیرون بکشید. دلتان را به این افسانه ها خوش نکنید.

۲۴ آوریل ۲۰۱۸
rkamrane@yahoo.com

از: ایران لیبرال

3 دیدگاه

  1. این را قبول دارم که این شخص فارغ از این که چه بوده و یا هست باید محترم شمرده شود و دفن شود.
    اما این که این مومیایی باعث منشا خدمات بسیاری شد شکی نیست. تاسیس دانشکاه تهران . تاسیس بانک که بانک سپه اولین بانک ایرانی بود که رضا شاه یا سردار سپه بنا کرد. جاده هایی ساخت که به قول پدرم می گفت ساعتی یک ماشین از آن رد می شد و مردم می گفتن رضاشاه دیوانه شده خیابانهایی به این پهنی ساخته البته او فکر پنچاه سال آینده را میکرد و آن خیابانها هنوز جوابگوی این جمعیت است. رضا شاه به کمک آلمانها راه آهن را ساخت. رضا شاه شهر کنبد کاووس را به کمک آلمانها ساخت سپس ایل و طوایف ترکمن را در آنجا ساکن کرد که هنوز که هنوزه به گنبد میروی خیابانهای پهنی دارد . اول خیابانها را ساخت و بعد ترکمنها را ساکن کرد. رضا شاه وزارتخانه ها و ادارات را تاسیس کرد. رضا شاه گمرک و بنادر ایرانی را از زیر تسلط انگلیس در آورد . قانون کاپیتولاسیون را برداشت. مهم تر از همه زن را به اجتماع آورد و با سواد کرد. او همه این کارهای بزرگ را در شانزده سال کرد. او بود که بهداشت را برای مردم به ارمغان آورد. به قول مادر بزرگ خدا بیامرزم نگوئید مرگ بر شاه هر چه داریم از این پدر و پسر است مادر بزرگم می گفت برای رفتن تا مشهد در زمان قبل رضا شاه باید با الاغ و ارابه به مشهد میرفتم و سفرمان یک ماه طول می کشید می گفت آخوندها جیب شان ته ندارد یک خانه را به صد خانه محتاج می کنند. انوقت ایرانی ها یی که زمان شاه تحصیلکرده شدند و از پولی که شاه آنها را بورسیه خارج کشور کرده بود گوجه خریدند و به سر خود شاه زدند. ما مردم ناسپاس هستیم همین باصطلاح تحصیلکرده های زمان شاه یکبار ملت را گول زدند و خمینی را آوزدند و حالا بازهم صدای مردم را نمی شنوند. ببین آزموده را آزمودن خطاست مردم دیگر به هر کسی که امد و ایران را چپاول کرد اطمینان نمی کنن حداقل خانواده پهلوی امتحان خود را پس داده اند. چه خوب می شد رضا شاه ظهور نمی کرد و حکومت را خمینی از قاجار به ارث میبرد و ایران مثل افغانستان می شد . ایرانی که رضاشاه به ارث برد یک افغانستان بود

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.