بهرام مشیری: دکتر محمد مصدق به گمانِ من یک شخصیتی ست فرید، و یکتا ست در تاریخِ این سرزمین، و بسیار مانده است که ما بشناسیم او رو

یکشنبه, ۱ام مهر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

بهرام مشیری:
دکتر محمد مصدق به گمانِ من یک شخصیتی ست فرید، و یکتا ست در تاریخِ این سرزمین، و بسیار مانده است که ما بشناسیم او رو. استدلال هایِ عجیب/غریب که “اگر گرفته بود، اون پیشنهادِ آخر رو قبول کرده بود”
توجه ندارند، مثلِ اینکه دزد آمده در منزل و بانویِ خانه رو تجاوز کرده و بچه ها رو به بیگاری کشیده، حالا دوباره ما باید بنشینیم با این معامله کنیم!
آقا دکتر مصدق نمیخواست قیافۀ انگلیسی رو ببینه. تازه اون پیشنهادی که کرده بودند به دردِ مردم نمی خورد.
نخوانده استادَند بعضی از دوستانِ ما! که “دوباره انگلیس ها بیایند در شرکتِ نفت، باز همان جا رئیس باشند”
پس این چه استقلالی بود؟!، این چه ملّی کردنی بود؟!
میارم براتون، پیشنهادِ آخری که داده بودند، اون آقای “استوکس” هم آمده بود؛ که مُهردارِ نمیدانم دربارِ انگلیس چه کسبی داشت که بیاد دخالت بکند در عرض کنم که موضوعِ کمپانی نفتِ ایران و انگلیس؟! و ستمکاری یی که این انگلیس در حقِ ما کرده بود، به مدتِ دو قرن
موضوعِ دکتر مصدق استقلال بود، و قانونمندی بود، و احترامِ به مشروطه بود، و مردم بود، موضوعِ اقتصادی نبود. تازه اون پیشنهادی که کردند، یکبار براتون خوندَم، چیزی برایِ ایران نمی موند، چیزی بهتر از سابق نبود، آمارش هست.
این است که این مَرد فراتر از این قضایا بود. و اما ما او را نمی شناسیم، چرا؟
چون سالی نمیدانم ۴ ثانیه تا ۶۰ ثانیه کتاب میخوانیم، و کتاب نخوانده و تحقیق نکرده، “نبرده رَه به طریقت”
گفت:
[نجسته رَه به طریقت]، سِتاده در ارشاد—نبرده پی به حقیقت، نشسته در تحقیق
به خِضر طعنه و خود در میانِ وادی گم—به نوح خنده و خود در میان بَحر غَریق
بله این داستان، و عرض می شود که نقطۀ عَطفِ تاریخِ مملکتِ ما بوده؛ که خارجی دخالت کرده و عرض کنم حکومتِ ملّیِ ما سرنگون شده و داستانِ استبدادِ بی ثُبات و عرض می شود که بیرون کردنِ مردم از صحنۀ سیاست آغاز شده
چه روزِ غم انگیزی بوده، این روزِ پر نکبت در تاریخِ ما هرگز فراموش نخواهد شد. و آنچه ما می بینیم امروز، حاصلِ همان است. هم وطنِ گرامی اگر نمی دانی، لطفاً بدان و کتاب ها رو بخوان، و اسناد رو مطالعه کن؛ ما در می یابیم که عرض میکنم گرفتاریِ ما همین دخالتِ بیگانگان بود و تشکیلِ استبداد و نمیدونم سرکوب و اختناق و عرض کنم که یکسره بیرون کردنِ ملّت از صحنۀ سیاست و مقدراتِ ملّی، که منجر شده است [به انقلاب ۵۷].
در حقیقت از بنده بپرسید، میخوام خدمتِ شما عرض کنم بنیانگذارِ جمهوری اسلامی خمینی نبود، بنیانگذارِ جمهوری اسلامی رژیمِ سابق بود. این رو من چون بهش اعتقاد دارم خدمتتون عرض میکنم، شما دلائلِ دیگری دارید بفرمائید.

برگرفته از کلیپ
از ۰۰:۴۲ تا ۳:۳۱

از: بالاترین


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.