تسلیت بمناسبت درگذشت خانم معظم اقتداری

تسلیت بمناسبت درگذشت خانم معظم اقتداری

 بدینوسیله درگذشت خانم معظم اقتداری، خواهر دکتر محمد اقتداری عضو شورایعالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور را به خانواده محترم اقتداری تسلیت گفته برایشان آرزوی تحمل و شکیبائی داریم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
اول آبان ۱۳۹۷ برابر ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.