اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت درگذشت ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی معاون نخست وزیر در دولت شاپور بختیار

اطلاعیه ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت

درگذشت ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی

 معاون نخست وزیر در دولت شاپور بختیار

 

با کمال اندوه و تأسف از درگذشت ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی معاون نخست وزیر در دولت دکتر شاپور بختیار آگاه شدیم.

ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی، معاون نخست وزیر در آخرین دولت نظام مشروطه ی ایران به نخست وزیری شاپور بختیار روز ۲۵ اکتبر در حالی که از چند سال پیش به خانه ی سالمندان منتقل شده بود، در سن نودوهشت سالگی چشم از جهان فروبست.

ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی یکی از همکاران نزدیک و یاران وفادار شاپور بختیار بود که پس از خروج آخرین نخست وزیر مشروطه ی ایران از کشور به او ملحق شد و تا پایان زندگی او در کنار وی، همکار و مشاور وفادار او بود.

او تحصیلات خود را در مدرسه ای که مشیرالدوله برای علوم سیاسی تأسیس کرد در ایران آغاز کرده بود و پس از چندین سال خدمت در وزارت پیشه و هنر و سپس وزارت کار برای گذاراندن دوره ی دکترا در رشته ی حقوق اساسی عازم فرانسه شده بود اما بدون پایان این کار ناچار شده بود به ایران بازگردد. پس از شهریور بیست که با برقراری مجدد آزادی ها امکان فعالیت سیاسی پیدا شده بود او نیز فعالیت سیاسی را آغاز کرد و خود را از هواداران راه مصدق می دانست.

وی سمت های مهمی را در وزارت کار برعهده گرفته بود که، به دلیل دشمنی های معاون این وزارتخانه در آن زمان از برخی از آنها کناره گرفت. یک دوره نیز از طرف دفتر بین المللی کار در ژنو به عنوان سرپرستی کارآموزان ایرانی که به کارخانه های اتوموبیل سازی فیات ایتالیا می رفتند برگزیده و به شهر تورینوی ایتالیا اعزام شده بود و سمت وزیر مختار ایران در این شهر را بر عهده گرفت.

پیشینه ی آشنایی ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی با بختیار به پیش از اعزام او به خوزستان برای جانشینی بختیار در ۱۳۲۸ می رسید اما دوستی بیشتر آنان از این زمان آغاز شد. در زمان ریاست بختیار در اداره ی کار خوزستان یاری های بختیار به کارگران آبادان و دفاع از حقوق آنان در برابر شرکت نفت دشمنی این شرکت را بر ضد او برانگیخت و به دنبال تحریکات این مؤسسه ی استعماری علیه او، وزارت کار تصمیم به برکناری وی گرفت و ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی را برای جانشینی او به آبادان اعزام کرد. ﻣﺣﻣﺩ مشیری هنگامی که از ماهیت موضوع آگاه شد تصمیم گرفت از پذیرفتن مأموریت جدید خود خودداری کند.

در دوران مهاجرت او عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران و یک دوره نیز رییس هیأت اجرائی آن بود. به درخواست او دکتر بختیار بخش مهمی از خاطرات سیاسی خود را توسط او ضبط کرده برای آیندگان به یادگار گذاشت. پس از قتل شاپور بختیار وی همچنان یکی از برجسته ترین شخصیت های نهضت مقاومت ملی و مورد احترام کامل یاران دکتر بختیار بود؛ همواره در مراسم گوناگونی که برای بزرگداشت شاپور بختیار برگذار می شد نقش مرکزی را وی بر عهده داشت.

نهضت مقاومت ملی ایران ضمن همدردی و همدلی با خانواده ی ارجمند ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی و همدلی در اندوه آنان در این ضایعه ی دردناک، درگذشت این یار وفادار شاپور بختیار، رییس اسبق هیأت اجرائی خود و پیشکسوت یاران بختیار را، به نهضت ملی ایران و همه ی ملت ایران تسلیت می گوید.

ایران هرگز نخواهد مرد

شنبه  ۱۲ آبانماه ۱۳۹۷

هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.