دکتر مصدق پیشنهاد عفو ملوکانه محمدرضا شاه را قاطعانه رد کرد ـ جلیل بزرگمهر ـ [*]

دوشنبه, 10ام دی, 1397
اندازه قلم متن

«من نه خیانتی به شاه کرده ام و نه خیانتی به مملکت. من نه احتیاج به صرفنظر نمودن شاهنشاه دارم و نه احتیاج به عفو. آنچه عدالت حکم می کند باید طبق آن، با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود رای دهید. …

…آقای رئیس دادگاه،این حکم امشب دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود. من خیلی  متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمید….

به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیر قانونی و بدون صلاحیت صادر شده بر طبق ماده ۵٩ لایحه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ١۶ فروردینماه ٣٢ که احکام دادگاه فوق العاده را قابل رسیدگی فرجامی می داند ، تقاضای فرجام می نمایم. دکتر محمد مصدق»

در روز  ۲۹ آذر ۱۳۳۲ دکتر مصدق پیشنهاد عفو ملوکانه را،  قاطعانه نپذیرفت. 

«مورخ ۲۹ آذر۱۳۳۲

ریاست دادگاه نظامی:

به فرموده، به‌ پاس خدمات آقای دکتر محمد مصدق در سال اول نخست وزیری خود در امر ملی شدن صنعت نفت که خواسته عموم ملت ایران است و مورد تایید و پشتیبانی ذات ملوکانه بوده و می باشد، آنچه نسبت به معظم له گذشته است، صرفنظر فرموده اند. وزیر دربار- حسین علا

رئیس دادگاه پس از قرائت مرقومه وزارت دربار گفت: البته اعلی‌حضرت همایونی از حق خصوصی خود صرفنظر فرموده اند.

در این موقع دکتر مصدق در حالی که از جای خود بلند شده بود خطاب به ریاست دادگاه ابراز داشت: «من نه خیانتی به شاه کرده ام و نه خیانتی به مملکت. من نه احتیاج به صرفنظر نمودن شاهنشاه دارم و نه احتیاج به عفو. آنچه عدالت حکم می کند باید طبق آن، با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود رای دهید.» …

 

اعلام رای دادگاه فرمایشی در ۳۰ آذر ١٣٣٢ و واپسین گفته دکتر مصدق درباره این رای

…دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم[دکتر محمد مصدق] جهات مذکوره را در تخفیف مجازات دکتر محمد مصدق موثر دیده ماده ۴١٣ قانون دادرسی و کیفر ارتش و رعایت ماده ۴۴قانون مجازات عمومی و با توجه به ماده ۴۶ مجازات عمومی به لحاظ تجاوز سن عمر متهم از ۶۰ سال، نامبرده را به سه سال حبس مجرد(انفرادی) محکوم می نماید….

… قرائت رای دادگاه از ساعت ۹:۲۵ شروع شد و تا ۱۰:۳۵ ادامه داشت. در تمام این مدت اعضای دادگاه متهمین و وکیل مدافع ایشان و مخبرین و تماشاچیان سرپا ایستاده بودند. مامورین انتظامی مراقب وضع دادگاه و ضمنا مانع از نشستن تماشاچیان بودند. چند تن از افسران باشگاه پادگان قصر که مامور حفظ انتظامات دادگاه بودند در پشت سر دکتر مصدق قرار گرفته و حائل بین تماشاچیان و متهمین و اعضای دادگاه بودند. افسران مزبور در تمام مدت مراقب جلسه و ناظر حرکات تماشاچیان بودند….

دکتر مصدق در تمام مدتی که رای دادگاه قرائت می شد، به دقت به آن گوش می داد و گاهی سر خود را تکان می داد. در اواخر کار از فرط خستگی ناراحت شد و به لرزه افتاده بود، خود را به میز جلویش تکیه داده بود و به این نحو رفع خستگی می کرد. قیافه دکتر مصدق آرام بود و با روزهای دیگر فرقی نداشت. پس از آنکه قرائت رای دادگاه پایان یافت، فقط به ذکر یکی دو جمله اکتفا کرد،

در پایان قرائت رای دادگاه، دکتر مصدق خطاب به تیمسار سرلشکر مقبلی گفت:

« آقای رئیس دادگاه،این حکم امشب دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود. من خیلی متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمید.»…

دکتر مصدق مدت چند دقیقه در جای خود ایستاد. بعد از آنکه تیمسار دادستان پای ورقه رأی دادگاه را امضا کرد و از جلسه خارج شد، دکتر مصدق به طرف میز منشی دادگاه رفت. منشی دادگاه حکم دادگاه را جلویش گذاشت و گفت «امضا کنید.» دکتر مصدق گفت: «من ابتدا باید پشت ورقه بنویسم که به رأی دادگاه اعتراض دارم بعد آن را امضا کنم.» منشی تقاضای خود را تکرارکرد. دکتر مصدق از اصرار منشی دادگاه به خنده افتاد و گفت: « آخر آقا من خودم واردم. به من نمی خواهید درس بدهید.» و پس از یک نگاه طولانی به منشیهای دادگاه با صدای بلند شروع به خندیدن کرد. بعداً حکم دادگاه را گرفت این جمله را در ذیل آن نوشت و امضا کرد: « به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیر قانونی و بدون صلاحیت صادر شده بر طبق ماده ۵٩ لایحه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ١۶فروردینماه ٣٢ که احکام دادگاه فوق العاده را قابل رسیدگی فرجامی می داند ، تقاضای فرجام می نمایم. دکتر محمد مصدق»….


به نقل از سایت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی. به آن مطالب، جملاتی از کتاب «مصدق در محکمه نظامی» ـ کتاب اول: جلد ٢ ـ به کوشش جلیل بزرگمهر ـ صفحات ۷۸۸-۷۸۷ و ۸۰۱-۸۰۰ ، اضافه کردیم. 
هیئت تحریریه نشریه اینترنتی «جنبش سوسیالیستی» ـ نشریه سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

  تاریخ انتشار  در سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز یکشنبه  ۹ دی ۱٣۹۷ –  ٣۰ دسامبر ۲۰۱٨


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.