مرکز آمار: تورم خانوار ۳۹.۶درصد شد/ افزایش ۲درصدی تورم خانوار

درصد تغییر شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩.۶ درصد اعلام شد که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به کردستان است.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز آمار ایران گزارشی از شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان های کشور طی دی ماه سال ۹۷ را منتشر کرد. در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵۴.٧ رسید که نسبت به ماه قبل٢.٠ درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرختورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان  با ٠.۶ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (۴٩.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (٣١.٩ درصد) است.

یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ٩.۶ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٧.٧ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دی ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد٢٠.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢۴.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (١۶.٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در دی ماه ٨.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش نشان می ­دهد.

خانوارهای شهری

در دی ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۱۵۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۳.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استانآذربایجان غربی با ۰.۸ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۳۹.۰ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (۴۷.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳۱.۸ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط ۸.۹ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان قم به طور متوسط ۷.۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دی ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۰.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۲۴.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۱۷.۰ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در دی ماه ۷.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خانوارهای روستایی

در دی ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۱۵۸.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با ۳.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با -۰.۱ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (۵۳.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۳۳.۵ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ۱۰.۹ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ۹.۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای روستایی کشور به ۲۰.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۲۵.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۱۴.۱ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوزاده ماهه استان ها در دی ماه ۱۱.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

از: اقتصاد آنلاین

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.