اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا در سوگ دکتر امیر پیشداد

اطلاعیه ی

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

در سوگ دکتر امیر پیشداد

با دریغ واندوه بسیار از درگذشت دوست ارجمندمان دکتر امیر پیشداد آگاهی یافتیم. دکتر پیشداد که از آغاز جوانی به مبارزات سیاسی در نهضت ملی روی آورده بود، پس از پیوستن به حزب زحمتکشان ملت ایران که با همکاری خلیل ملکی و مظفر بقایی تأسیس شده بود، به دنبال رویگردانی بقایی از دکتر مصدق و نهضت ملی و جدایی خلیل ملکی از او به منظور تأسیس حزب نیروی سوم به مبارزه ی خود در این حزب و در کنار خلیل ملکی ادامه داد. وی در این حزب جدید مسئولیت های مهمی را بر عهده گرفت که از جمله ی آنها مسئولیت کمیته ی دانشجویی حزب در دوران تحصیل در دانشکده ی پزشکی تهران بود. پیشداد مدت دو سال نیز سردبیری مجله ی علم و زندگی ارگان فکری نیروی سوم را بر عهده داشت. وی سپس در ۱۳۳۳ برای ادامه ی تحصیلات پزشکی به فرانسه عزیمت کرد.

امیر پیشداد در دوران تحصیل در فرانسه نیز به فعالیت حزبی خود در چارچوب جامعه ی سوسیالیست های نهضت ملی ایران،  بویژه با سردبیری نامه ی سوسیالیست، ادامه داد. او در فعالیت های سازمان دانشجویان ایرانی فرانسه نیز بطور مؤثری مشارکت داشت. در سال ۱۳۵۷ که خطر یک دیکتاتوری دینی در ایران پدیدار شده بود دکتر پیشداد، همراه با سه تن از دوستان خود، از جمله زنده یادان مولود خانلری و دکتر مهندس حسین ملک، با انتشار نامه ی سرگشاده ای خطاب به مردم، درباره ی احتمال وقوع این فاجعه به ملت ایران هشدار داد. از جمله صفات برجسته ی پیشداد یکی هم نثر فارسی سلیس و گیرای او بود که در فعالیت های مطبوعاتی وی جای شایانی داشت و می توانست الگویی برای فعالان مطبوعاتی دیگر نهضت ملی باشد.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا فقدان این ایرانی مبارز و فرهیخته را به خانواده، دوستان و دوستداران وی، به خانواده ی نهضت ملی و همه ی ملت ایران تسلیت گفته در این ضایعه همدردی خود با آنان را اعلام می دارد.

۱۹بهمن ماه ۱۳۹۷  

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.