مرتضی روشنی: شعرم خروش خشم مردم بی خانمان و دست تنگ است

دوشنبه, ۷ام مرداد, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

 

مرتضی روشنی

شعرم شراره های آتش سوزان بی امان غم است
خون بجوش آمده از بحــر بی حـد ستم است

شعرم خروش خشم مردم بی خانمان و دست تنگ است
نفرت ز دزد و جانیان جایز ه گیران غرق در ننگ است

شعرم شعار درد دل بی گناه دردمند است
شعرم شکنجه های جوان جسور در بند است

شعرم شراب شجاعت بجام پاک بازان است
شعرم نمای سیرت منـفـور حقه بازان است

شعرم حکایت حقایق عریان ظلم و جور جباران است
شعرم تنفر از سکوت سرد بی تفاوتان و بیعاران است

شعرم شکایت از ستمگر سفاک است
تمجید شیردلان جسور و بی باک است

لعنت به شیوه های مردمان نا پاک است
و آن مفتخوران مزدور و سینه چاک است

شعرم زبان کودک معصوم دست فروش بی مأواست
آن کولبری که در پی نان شب بهر مکان و منزلهاست

شعرم بیانگر حقایق لخت ملالتهاست
ز انبوه شوم فسق و فجور و فساقتهاست

شعرم سرود حرمت و شأن و غرورهاست
شعرم شعار شادی و شور و سرورهاست

نفرت ز پیروان بی همه چیز قساوتهاست
ضد جنون و جهل و ریا و رذالتهاست

فریاد برحذر ز وعدهای واهی امام جماعتهاست
دوری زخرف و جهل موعظه های رسالتهاست

توصیف چهره های چپاولگران گنج ملتهاست
بغض گلوی نعره های سرکش بی سود ذلتهاست

شعر شعار مردمان نکو کار و صدق و صفاست
شعرم بدون خبث و ریا حامی غرور و حرمتهاست


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.