ترانۀ زیبای سرنوشت از همایون شجریان

https://www.youtube.com/watch?v=-7IR6Ig5SDg

آهنگ جدید همایون شجریان با عنوان سرنوشت ساخته شده توسط استاد انوشیروان روحانی

انوشیروان روحانی: خوشحالم  که پس از ده سال پرورش این ملودى در مغزم، دست نا پیداى سرنوشت آنرا به حنجره جادویى همایون شجریان عزیزم سپرد تا با تنظیم زیباى رضا روحانى بگوش شما دوستداران آثارم برساند

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.