برنامه چالش با حسین موسویان، حسین آرین و شاهین نژاد؛ مجری برنامه محبوبه مرادی؛ موضوع: توافق نامه ۲۵ ساله ایران و چین

چالش - قسمت ششم

در این قسمت از برنامه به میزبانی محبوبه مرادی به توافق نامه ۲۵ ساله ایران و چین پرداخته میشود

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.