دهکده جهانی-١٢۵-فریدا صبا در گفتگو با دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران پیرامون پیش نویس موافقتنامه ٢۵ ساله همکاریهای ایران و چین

Global Village 125, Freeda Saba interviews- Dr.Hossein Moussavian. Topic: Iran-China Pre-Agreement

پیرامون پیش نویس موافقتنامه ٢۵ ساله همکاریهای ایران و چین و مفاد نامعلوم و پنهانی آن؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.