توئیت دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در باره ۱۳ آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا

سه شنبه, 13ام آبان, 1399
اندازه قلم متن

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۲ نظر

  1. آقای دکتر سنجابی اشتباه سیاسی کرد ولی او تمام عمر برای آزادی و دموکراسی مبارزه کرده بود و بعد از آن هم هیچگاه حقوق و آزادی های مردم را مثل خانواده پهلوی و طرفدارانش زیر پا نگذاشت و هنگامی که پس از مدت کوتاهی به ماهیت جمهوری اسلامی پی برد از سمت وزیر خارجه استعفا داد. در سال ۵۷ وقتی حکومت شاه جامعه را به انفجار نزدیک کرده بود، برای جبهه ملی ها که تا آن زمان همواره سرکوب شده بودند و حتی امکان برگزاری جلسه را هم نداشتند و در نتیجه قدرت بسیج مردم را از دست داده بودند، دو راه مانده بود: یکی مانند دکتر بختیار کوشش کرد تا آنجا که میتواند جلو سیل بایستد که با ایثار جان خود این کار را کرد. راه دیگر را برخی جبهه ملی ها مانند دکتر سنجابی انتخاب کردند. آنها تصور کردند با همراه شدن با سیل شاید بتوانند کاری بکنند ضمن اینکه به محمدرضا شاه هم اعتماد نداشتند زیرا که وی چند بار قسم خود را در زمانهایی که ضعیف بود به قانون اساسی مشروطه قسم خورده بود و بعد در فرصت مناسب مخالفان خود را به شدیدترین وجه سرکوب کرده بود. حال طرفداران دیکتاتوری گذشته تردستانه افتادن رژیم گذشته را بجای اینکه دیکتاتوری شاه را که حقوق و و آزادی های ملت و مبارزان سیاسی را زیر پا گذاشته و ۲۵ سال حکومت کرده بود مسئول بدانند، آن را به گردن اپوزیسیون وی می اندازند. مثل اینست که امروز مردم جمهوری فاشیستی اسلامی را براندازند و وضع تا مدتی بدتر شود و آنوقت طرفداران جمهوری اسلامی اپوزیسیون امروز را که آن هم از هرگونه آزادی و هرگونه ارتباط مستقیم با مردم محروم است و جز اعتراض و افشا گری کاری نمیکند مسئول بدتر شدن وضع مردم بدانند.
    مازیار

  2. آنوقت که کریم سنجابی و فروهر با خمینی ائتلاف کردند باید فکر این را می کردید.

    همانطور که چریکهای فدایی تروریست بچه های حزب توده بودند.
    نهضت آزادی و مجاهدین تروریست هم بچه های جبهه ملی بودند.