کانال ۱: گفتگوی همایون مهمنش با دکتر حسین موسویان ودکتر محسن فرشاد از جبهه ملی ایران در باره سیاست های این سازمان (۲)

https://www.youtube.com/watch?v=5cwVZ7kGkEQ

دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و هیات رهبری و دکتر محسن فرشاد استاد حقوق، عضو هیات رهبرى اجرائى و سخنگوى جبهه ملى ایران در باره سیاست های این سازمان سخن می گویند

به تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.