برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با آقایان دکتر حسین موسویان و دکتر فرهنگ قاسمی؛ مجری: حسن اعتمادی

تلویزیون اندیشه: 

نام برنامه: رمز پیروزی 

مجری برنامه: حسن اعتمادی

 در گفت‌وگو با آقایان دکتر حسین موسویان و دکتر فرهنگ قاسمی 

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ برابر ۱۶ مارس ۲۰۲۱ 

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.