کارزار تحریم انتخابات، آخرین راه مبارزه مدنی با استبداد مطلقه فقیه در ایران

در طول یک سال گذشته کارزارهایی همچون «نه به جمهوری اسلامی»، بارها به‌ صورت گسترده در ادبیات سیاسی مردم ایران تکرار شده است

از: ایندیپندنت

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.