گزارش ویدیویی: خامنه ای عامل اصلی کشتار کرونا در ایران است

گزارش ویدیویی: خامنه ای عامل اصلی کشتار کرونا در ایران است.

تحلیل و گزارش:
تولید کننده: رسانه جمهوری ایران TV
نویسنده: مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار ساکن ایتالیا
همانطور که خمینی عامل اصلی قتل های در دهه ۵۰ و دهه ۶۰ بود، خامنه ای هم مسئول اصلی کشتار کرونا در ایران است.

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.