ابومالش: واگذاری دریای خزر کار ساسانیان و کشتار ۹۸ کارهخامنشیان بود!

دوشنبه, 26ام مهر, 1400
اندازه قلم متن

malesh_101721.jpgطنزی از ابومالش – ویژه خبرنامه گویا

رئیس جمهور دانشمند ما که در علم کلام هم سرآمد است در تخت جمشید گفت: “پیام دیگر بنای تخت جمشید خطاب به ستمگران است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم می‌کنند، چیست”. این فرمایش گهربار مشتی محکم بر دهان کسانی بود که می گویند مقام معظم رهبری برای انتخاب مقامات عالی نظام و به خصوص سرداران سپاه کنکور برگزار می کند و کند ذهن ترین آن ها را به مقامات عالی منصوب می کند. باید به این افراد یادآور شد که مقام رهبری در این گونه افراد نبوغ های قلمبه ای می بینند که شباهت هایی به نبوغ خودشان دارد. این نبوغ های قلمبه شده به ناگهان مانند آتشفشان فوران می کنند، عملیات پیچیده ونفسگیردرِقابلمه و کشف خانه‌های تیمی ویروس کرونا توسط سردار سلامی در سال گذشته نمونه ای ازاین فوران ها بود. در چند هفته گذشته حداقل دو سردار فوران داشتند. سردار فدوی کشف کرد که کوانتوم را از هشتصد سال پیش مسلمان ها می شناختند و روی غربی ها را که تنها صد سال است که آن را می شناسند کم کرد.

سردار دیگر، سردار نقدی است که اصلاً فواره نبوغ شده است. پس از آن که او از ریاست بسیج کنار رفت یا کنارش گذاشتند چون درسمت جدید کار زیادی نداشت به تاریخ روی آورد. سرداربروقایع ناشناخته تاریخ نور تاباند وآن را شفاف کرد ودست تاریخ نویسان صیهونیست را روکرد. بنظر ایشان ما هرچه می کشیم از دست هخامنشیان، ساسانیان وکمی هم اشکانیان است. تنها عمل مثبتی که در دوران طولانی تاریخ شاهنشاهی ایران اتفاق افتاد، تسلیم کشور به اعراب بود که آخرت ما را تضمین کرد. ساسانیان حتی پس از انقراض گاهی می آیند وکشور را به بیگانگان می دهند. سردار معتقد است بر خلاف نظر مورخین صیهونیست، این ساسانیان بودند که ایران را به مغولان تسلیم کردند وحتی واگذاری اخیر دریای خزر که استکبار جهانی آن را به رهبری نسبت می دهد، نیزکار ساسانیان بود. بنظرسردار،هخامنشیان کاری بجز کشتار مردم نداشتند وتعداد زیادی ازجوانان غیور و مسلمان را کشتند. کوروش یهودیان را که در این طرف دنیا داشتند ماست خود را می خوردند به فلسطین برد آنها را وادار کرد که دست به عملیات صیهونیستی بزنند وزمین های فلسطینیان را غصب کنند. هخامنشیان هنوزهم مخفیانه برمی‌گردند و کشتار می کنند، کشتار آبان ۹۸ کار آن ها بود.

سردار با هوش خدادادی خود دریافت که تاریخ‌نویسان وطن فروش که از عمال صیهونیسم بین الملل هستند تاریخ ما را به دروغ دو هزار و پانصد سال اعلام می کنند وحال آنکه ما هشت هزار سال تاریخ داریم و مستقیماً به حضرت ابراهیم وصل هستیم واز اعقاب همه صد وبیست و چهار هزار پیغمبر خدا بجز یکی از آن ها هستیم (خوشبختانه با حضرت موسی که پیغمبر یهودیان است ، نسبتی نداریم). یکی ازبستگان ما که اخراجی بسیج است ودل خوشی از سردار ندارد می گوید” اگر من هم فرمانده بسیج بودم ومرا بخاطر مسئله بی اهمیتی مانند جاسوسی رئیس دفترم برای اسرائیل، از کاربیکار می کردند از اسرائیل، یهودیان و کوروش که سهل است از حضرت موسی هم بدم می آمد”.

مهرماه ۱۴۰۰

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.