حضور بیش از یکهزار کودک کار در خیابان‌هاى شیراز

حضور بیش از یکهزار کودک کار در خیابان‌هاى شیراز/ 75 درصد کودکان کار اتباع بیگانه هستند/ در شش ماهه اول امسال 364 کودک کار به بهزیستى وارد شدند که آمار واقعى 3 برابربیشتر است

کنار ستون چراغ راهنمایى و رانندگى، سرچهارراه ایستاده و چشم به چراغ دوخته تا به محض قرمز شدن چراغ و توقف ماشین ها، خود را از میان آنها عبور دهد. چند شاخه گل در دست دارد و نگاهش را به ماشین زوج هاى جوان مى اندازد تا شاید شاخه گلى بفروشد. هرازگاهى با سرنشینان خودرو هم صحبت مى شود و آنقدر غرق زندگى رهگذران مى شود تا جایى که فراموش مى کند شاخه گلى را بفروشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها در خیابان های شیراز کودکان زیادى هستند که بر سر چهارراه ها و اغلب پیاده روها کار مى کنند و شاید این نوع کار، آسان ترین آن نسبت به کار ضایعاتى و کارگاه ها باشد.

 شرایط کودکان کار نه تنها در خارج از خانه مناسب نیست، بلکه در داخل خانه نیز با مشکلات عدیده اى روبرو هستند؛ از دورماندن از تحصیل و دنیاى کودکانه، تا سرپرستى خانواده، شرایط زندگی را برای آنها دوچندان سخت کرده است.

 سردار رحمتى، مدیر عامل خانه سلامت امید و زندگى در این رابطه به «ایلنا» مى گوید: تنها در شهر شیراز پیش بینى مى شود بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر کودک کار داشته باشیم که بسیارى  از آنها اتباع بیگانه هستند.

وی ادامه می دهد: ۷۵ درصد کودکان کار، اتباع بیگانه در شیراز هستند و براساس شناسایى صورت گرفته، بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر کودک کار در شیراز داریم.

رحمتی با اشاره به اینکه آسیب هاى زیادى بر کودکان کار وارد است، عنوان مى کند: در واقع این یکى از آسیب هاى اجتماعى مهم است که براى شناسایى و ساماندهى آن دستورالعملى در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل خانه سلامت امید و زندگى با اشاره به اینکه این کودکان اغلب دچار دیگر آسیب هاى اجتماعى نیز هستند، ابراز مى کند: زمانى که کودکى تحت عنوان کودک کار شناخته مى شود، آسیب هاى دیگرى بر آن مترتب است و بسیارى از آنها در خانواده با مشکلاتى مانند اعتیاد والدین، نبود سرپرست خانواده، طلاق و… روبرو هستند.

ورود ۳۶۴ کودک کار به بهزیستى؛ آمار واقعى ۳ برابر بیشتر است

سازمان بهزیستى نهادى است که مستقیم با شرایط کودکان کار و ساماندهى آنها در ارتباط است.در این زمینه، معاون امور اجتماعى بهزیستى فارس به «ایلنا» مى گوید: در شش ماهه اول امسال ۳۶۴ کودک کار و خیابانى وارد مراکز روزانه و شبانه بهزیستى استان شده اند.

معصومه فروتن با اشاره به اینکه نگهدارى کودکان کار و خیابانى در مراکز شبانه روزى با هدف کمک به بازگشت کودکان به خانواده است، تصریح مى کند: پس از ورود کودکان به مراکز بهزیستى در صورت مشخص شدن وضع خانواده، به خانواده سپرده مى شوند و در صورت عدم صلاحیت آن ها در صورت لزوم در مراکز شبه خانواده نگهدارى مى شوند.

وى یادآور مى شود که آمار واقعى ورودى کودکان کار به بهزیستى فارس تا ۳ برابر بیشتر از این آمار اعلام شده باشد. به گفته فروتن، بسیارى از کودکان کار زمانى که به خانواده برگردانده مى شوند متاسفانه بعد از مدتى به محیط قبل بر مى گردند و دوباره در سطح خیابان ها دیده مى شوند .

معاون اجتماعى بهزیستى فارس با اشاره به افزایش تعداد کودکان کار عنوان مى کند: بسیارى از خانواده ها صلاحیت نگهدارى کودک را دارند اما به دلیل شرایط و وضع نامناسب اقتصادى، کودکان را براى کار به خیابان مى فرستند.

شب فرا رسیده است و چهارراه ها خلوت شده اند؛ بساط دستفروشى و گلفروشى بچه ها جمع مى شود و هرکدام از سمتى راهى خانه مى شوند. آنها با رویای فروش فردا ، شب را می گذرانند.

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.