یک صحنه تکان دهنده از انقلاب ۵۷ و زنی که نگران آینده بود

روزی که گروهی از مردم با اشک فریاد میزدند: بختیار سنگرتو نگهدار

ویدیویی دیده نشده از بانویی که اشک میریزد و با خیل عظیمی از جمعیت فریاد میزند بختیار سنگرتو نگهدار. ‏بیچاره ملت ایران به هر کس بعد از شاه امید بستند امیدشان پرپر شد… این دختر جوری گریه میکند که انگار ۴۳ سال آینده را می بیند و به حالمان اشک می‌ریزد. جوری با ترس میگرید که انگار می‌داند بختیار که برود چه برسر ایران خواهد آمد.

تحلیل کوچه:

از: گویا

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.