گفتگوی کورش پارسا از تلویزیون جمهوری ایران تی وی با حمید آصفی؛ موضوع: چشم انداز اقتصاد ایران و جنبشهای اجتماعی در سال ۲۰۲۲ در ایران

چشم انداز اقتصاد ایران و جنبشهای اجتماعی در سال ۲۰۲۲ در ایران

 

جمهوری ایران TV

میزگرد جمهوری‌ ‌‌و دمکراسی

مجری برنامه: کوروش پارسا

موضوع: چشم انداز اقتصاد ایران و جنبشهای اجتماعی در سال ۲۰۲۲ در ایران

میمان: حمید آصفی روزنامه نکار، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران

تحلیلی از تورم با توجه به ساختار بودجه، طرح های اقتصادی دولت؟

تحلیلی از تشدید بحران های مختلف در ایران در سال ۲۰۲۲ ۴. آیا مردم ایران قادر به ایجاد یک تحول بنیادین در سال ۲۰۲۲ هستند؟/ آ

ینده جنبشهای اجتماعی؟ مدت برنامه: ۷۵ دقیقه

شنبه هشتم ژانویه ۲۰۲۲ جمهوری ایران TV 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.