سندیکای هفت تپه: حمله به منازل و بازداشت فعالین کارگری محکوم است!

جمعه, 30ام اردیبهشت, 1401
اندازه قلم متن

این روز های ما شاهد بازداشت های گسترده تری هستیم؛ بازداشت فعالین جنبش کارگری و نمایندگان کارگری و دیگر معترضین که در کف خیابان برای داشتن نان و آزادی دست به مبارزه میزنند.

حاکمیت به جای پاسخ گویی به خواست و مطالبه به حق کارگران و مزد بگیران، با پرونده سازی و سناریو های نخ نما تلاش دارد صدای هر گونه حق طلبی را در نطفه خفه سازد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، آقایان، رضا شهابی و حسن سعیدی و هجوم به منزل داود رضوی و همچنین ادامه بازداشت ریحانه انصاری نژاد، از کارگران و فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را محکوم می کند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواستار پایان دادن به فضای سرکوب و ارعاب می باشد.

فعالین در بند را بی قید و شرط آزاد کنید.

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.