مهلت ثبت نام آزمون دستیار دندانپزشکی تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون دستیار دندانپزشکی تمدید شد

مهلت ثبت نام در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تمدید شد.

به گزارش ایسنا، داوطلبان شرکت در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی (۱۴۰۲-۱۴۰۱) که در مهلت های ثبت نام وتمدید آن موفق به ثبت نام نشده یا مدارکشان ناقص است، امکان مجددی برای این داوطلبان از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی فراهم شد.

بر این اساس داوطلبان متقاضی سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ که در مهلت های ثبت نام و تمدید آن موفق به ثبت نام نشده یا مدارکشان ناقص است از ساعت روز دوشنبه ۲۳ خرداد تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۲۴ خرداد به مدت ۲۴ ساعت فرصت دارند نسبت به ثبت نام یا تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد؛ این آخرین فرصت ارفاقی برای ثبت نام یا تکمیل مدارک داوطلبان شرکت در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی است و به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.